+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Betimleme Türleri Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Betimleme Türleri Çeşitleri
  Betimleme Betimleme Türleri Çeşitleri

  Betimleme (Tasvir etme)

  Betimleme bir varlığın ya da manzaranın göz önünde canlanacak biçimde kendine özgü yönlerini belirterek söz ya da yazıyla anlatılmasıdır. Neler betimlenir, tasvir edilir? Gözle görebildiğimiz ya da hayalimizde canlandırabileceğimiz her şey Elimize aldığımız bir kitap ya da kalem, oturduğumuz oda, pencereden bakınca dışarıda gördüklerimiz, bulunduğumuz semt, yaşadığımız kent, gökyüzü, bulutlar, dünya, evren betimlenebilir.
  Betimleme görülenlerin, gözlemlerin sözcüklerle anlatılmasıdır bir bakıma. Betimlemede mutlaka görsellik vardır. Varlığı gözle algılanan ayrıntılardan söz edilebilir. Yani betimleme gözleme dayanır Yazar bir varlığı ya da manzarayı betimlerken niteleyici sözcüklerden yararlanır:
  "Son derece sakin, sinek uçsa sesi duyulacak kadar sessiz bir odadayız"
  "Gözümüzün önünde uzayıp giden uçsuz bucaksız masmavi deniz ve çam ağaçlarına şarkı söyleten rüzgâr insana yaşama sevinci veriyordu"
  Betimleme bir anın, bir durumun bir grup insanın fotoğrafının çekilmesidir. "Fotoğraf" betimlemeyi başka tekniklerden -özellikle öykülemeden- ayırmak için anahtar kavramdır. Bir sınıf düşünelim, o sınıfın bütün sınıfa hâkim bir noktadan fotoğrafını çekelim. Fotoğrafta görünenlerin anlatılması betimlemedir. Bir öğrenci defterine bir şeyler yazıyor, biri arkasına dönmüş, bir başkası dışarı bakıyor olabilir. Bunları anlatan cümleler betimlemeyi oluşturur.
  Betimleme tekniğinde sanatlı anlatım söz konusudur. Yazar sözcükleri mecaz anlamda kullanabilir. Betimlediği durumla ilgili duygularını, beğenisini ortaya koyabilir. Yazar, anlatım sırasında değişik söz sanatlarından yararlanabilir.
 2. Mesport
  Moderators

  Sanatsal Betimleme Hakkında Bilgi

  1.İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.
  2.Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.
  3.Ayrıntılar sübjektif olarak verilir.
  4.Amaç sanat yapmaktır.

  Örnek metinler:s.91-92”İnce Memed” ve “Çarşı”
  Açıklayıcı Betimleme:
  1.Bilgi vermek amacıyla yazılır.
  2.Genel ayrıntılar üzerinde durulur.
  3. Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.
  4.Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.
  5. Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.
  6.Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.

 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Betimlemeler içeriklerine göre kendi içinde türlere ayrılır.

  a. İzlenimsel (Sanatsal) Betimleme

  Edebi eserlerde okuru etkilemek, okuyanda güzellik hissi uyandırmak için yapılan betimlemelere izlenimsel (sanatsal) betimleme denir. Bu betimlemede varlıkların nitelikleri, bu niteliklerin duyularımız üzerinde uyandırdığı izlenimler belirtilir.

  İzlenimsel betimlemede, düşüncelerimize görünürlük kazandırma, anlatımı renklendirme, okuyucunun hayal gücünü kamçılama amaçlanır. İzlenimsel betimlemede özel ayrıntılar üzerinde durulur. Ayrıntılar arasından seçme yapılıp en belirleyicisi öne çıkarılır. Bilgiler duyusal, izlenimsel bir sıra içinde, kişisel yorum yapılarak verilir.

  Tarla, baştanbaşa insan ve tınazlarla örtülüydü. Sık, yüksek boylu çavdar tarlasının biçilmiş bölümlerinde orakçı kadının sırtı; demet yaparken, parmakları arasında sallanan başaklar; çocuğunun gölgedeki beşiğine eğilen kadın ve peygamber çiçekleriyle örtülü tarlada toplanmış ekin demetleri görünüyordu. Öte yanda, ceketsiz, gömlekli köylüler, kızışmış kuru tarlada toz kaldırarak, araba üstünde ayakta durarak demetleri yerleştiriyorlardı.

  Bu parçada yazar izlenimlerinden ve gözlemlerinden yararlanarak sanatsal (izlenimsel) betimleme yapmıştır.

  b. Ruhsal Betimleme

  Bir kimsenin, bir şeyin yazılı olarak betimlenmesidir. İnsanların duygularını, düşüncelerini, beğenilerini, tutkularını, alışkanlıklarını kusurlarını… tanıtan betimlemedir. Bu betimlemede kişinin iç dünyasından söz edilir. Görsellikten çok, sezginin ağır bastığı bu betimlemeler sadece insanlara özgüdür.

  Büyükannemin odasında öfkeli, kıpkırmızı yüzünden siniri bozuk olduğu anlaşılan bir oda hizmetçisi vardı. Sinirinden olsa gerek başını, gözünü oynatıp duruyor, sıkıntısını ve öfkesini yüzünde belli ediyordu. Bir an önce işini bitirip odadan çıkmak ister gibi bir hâli vardı.

  Bu parçada hizmetçinin ruh dünyası ortaya konarak ruhsal betimleme yapılmıştır.

  c. Fiziksel Betimleme

  Kişinin; boyu, ağırlığı, göz rengi, saçları, vücut yapısı, konuşma biçimiyle anlatıldığı betimlemedir. Fiziksel betimlemede kişinin belirgin, çarpıcı özellikleri kalın çizgilerle gözlemden yararlanılarak anlatılır. Burada amaç, fiziksel betimlemesi yapılan kişiyi sözcüklerle âdeta resim çizerek okurun gözünde canlandırmaktadır. Bu tür betimlemede yazar nesnel olabileceği gibi gözlemlerine duygularını da katabilir.

  İki küçük kız dar bir sokakta buluşmuşlardı. Kızlardan biri çok küçüktü, diğeri ise azıcık ondan büyükçe. Anneleri her ikisine de yeni elbiseler giydirmişti. Küçük olan mavi bir elbise giyiyordu, öbürü ise sarı basmadan bir elbise. Her ikisinin de başında kırmızı eşarp vardı.

  Yazar bu parçada nesnel bir tutumla gözlemlerinden yararlanarak fiziksel betimleme yapmıştır.

  d. Açıklayıcı Betimleme

  Okura bilgi vermek amacıyla genel ayrıntılar üzerinde durularak yazılan betimlemedir. Ayrıntılar yansız olarak, olduğu gibi fotoğrafsal bir gerçeklikle, kişisel duygu ve düşünceler katılmadan verilir. Asıl amaç, sanat yapmak değil, bir konu hakkında bilgi vermektir. Yazar, herkesin görebileceği nesnel gerçekle ilgilenir. Bir mimari yapı, yeryüzü şekilleri, beynin çalışma sistemi gibi konularda yapılan betimlemeler bu türdendir.

  Penguenler, uçamayan, dimdik durabilen, perde ayaklı deniz kuşlarıdır. Tüyleri kuş tüylerine hiç benzemez. Sırtları siyah veya gri, karın kısımları beyaz ince pulsu tüylerle örtülüdür. Türler birbirinden, başlarındaki renkli tüyleriyle ayrılır. Kuyruklan kısa ve ayakları vücutlarının gerisinde olduğundan rahatlıkla dimdik ayakta durabilirler.

  Yazar bu parçada nesnel gerçeklerden hareketle penguenleri okurun zihninde canlandıracak şekilde anlatmış, dolayısıyla açıklayıcı betimleme yapmıştır.

  e. Simgesel Betimleme

  Bir kavramı veya varlığı, okurun yorumu ile ulaşacağı şekilde betimlemedir.

  AT
  Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor
  Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor
  Son macerayı dinlememiş varsa anlatın;
  Ram etmek isteyenler o mağrur, asil atın
  Beyhudedir, her uzvuna bir halka bulsa da;
  Boştur, köpüklü ağzına gemler vurulsa da…
  Coştukça böyle sel gibi bağrında hisleri
  Bir gün başında kalmayacaktır seyisleri!
  Son şanlı macerasını tarihe anlatın:
  Zincir içinde bağlı duran kahraman atın
  Faruk Nafiz Çamlıbel, “At” başlıklı şiirinde simgesel betimleme yapmıştır. Burada şair, “at” sembolü ile Türk milletini ve onun esaretten kurtuluş mücadelesini betimleyerek anlatmıştır.

 4. Feyruşah
  Devamlı Üye
  Bir yerin, bir varlığın özelliklerini ve bu özelliklerin duyularımızda uyandırdığı izlenimleri sözcüklerinde yardımıyla gözümüzde canlanacak şekilde anlatmaktır. Betimlemeye başvururken bir çok sıfat kullanırız, bunlar betimlemesini yaptığımız varlıklara nitelik anlamı verir.

+ Yorum Gönder


betimleme türleri