+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Ses Bilgisi Konu Anlatım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Ses Bilgisi Konu Anlatım
  Ses Bilgisi Konu Anlatım

  Sesliler: Söylerken herhangi bir engelle karşılaşmadan çıkarlar.
  -Kalın sesliler:a,ı,o,u İnce sesliler:e,i,ö,ü
  -Düz sesliler:a,e,ı,i Yuvarlak sesliler,ö,u,ü
  -Geniş sesliler:a,e,o,ö Dar sesliler:ı,i,u,ü

  Sessizleröylerken engellerle karşılaşırlar.Bunun içinde söylerken ünlüyle birlikte söylenirler.
  -Sert sessizler:f,s,t,k,ç,ş,h,p
  -Yumuşak sessizlerertlerin dışındaki sessizler

  BÜYÜK ÜNLÜ(SESLİ) UYUMU:
  Kalından (a,ı,o,u) sonra kalın,inceden (e,i,ü,ö) sonra ince gelir.Asıl yani temel kuraldır,yalnız Türkçe sözcükler için geçerlidir.
  Örn:ağaç,yenilgi,sürükleyici vb.

  UYMADIĞI HALDE TÜRKÇE OLANLAR:
  -Temel şeklinden uzaklaştıkları için uymayanlar
  Örn:elma,hangi,anne vb.
  -Uymayan ekler:Kalıp(değişmez,başka şekli olmadıkları için) oldukları için uymazlar.
  Örn:-yor:istiyor
  -ken:gelirken
  -leyin:sabahleyin
  -mtırak:yeşilimtırak
  -ki:başındaki
  -daş:gönüldaş

  KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU:
  Temel değildir,sonradan İstanbul Türkçe’sinin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
  -a,e,ı,i den sonra a,e,ı,i gelir.
  -o,ö,u,ü den sonra o,ö,u,ü gelir.

  B.Ü.U’YA UYUP K.Ü.U’YA UYMAYANLAR:
  Örn:çamur,yağmur,tavuk,kabuk vb.
  NOT:Eklerin ve zamanla değişenlerin durumu B.Ü.U ile aynıdır.

  ÜNSÜZ UYUMU / BENZEŞMESİ / SERTLEŞMESİ:
  Sertle biten sözcüğe gelen ek (c,d,g) sert (ç,t,k)’le başlar.
  Örn:diş-çi sokak-ta millet-çe kalk-tı dış-tan

  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI:
  Sertle biten sözcük+ünlüyle başlayan ek=ünsüz yumuşaması
  (p,ç,t,k) = (b,c,d,g)
  örn: kitap-ı>kitabı ağaç-ı>ağacı
  yurt-u>yurdu renk-i>rengi
  git-en>giden dert-ime>derdime

  ÜNSÜZ YUMUŞAMASINA AYKIRILIK:
  1.Özel adlara gelen eklerin yazılışlarında olmaz:
  Örn:Ahmet-i>Ahmet’i Gemlik-e>Gemlik’e

  2.Yabancı asıllılarda olmaz:
  örn: millet-e>millete tazyik-e>tazyike hukuk-u>hukuku sürat-i>sürati
  kaset-i>kaseti

  3.Tek heceli sözcüklerde genelde olmaz:
  örn:at-a>a ok-u>oku ip-e>ipe suç-u>suçu iç-e>içe vb.
  Tek hecelilerde olanlar:
  Örn:cep-i>cebi çok-u>çoğu taç-ı>tacı kap-ı>kabı yurt-u>yurdu

  SES DÜŞMESİ:
  SESLİ HARFİN DÜŞMESİ (HECE DÜŞMESİ/ÜNLÜ DÜŞMESİ):
  Örn:ileri-lemek>ilerlemek
  Koku-lamak>koklamak
  Uyu-ku>uyku
  Burun-u>burnu vb.

  SESSİZ HARFİN DÜŞMESİ:
  Sonu ‘k’ ile biten+küçültme eki ‘-cik,cık’ =ünsüz düşmesi
  Örn:minik-cik>minicik
  Ufak-cık>ufacık

  SES TÜREMESİ:
  ÜNLÜ TÜREMESİ:
  Küçültme eki (-cık,-cik) nin tek heceli sözcüğe gelmesiyle oluşur.
  Örn:genç-cik>gencecik
  Az-cık>azıcık
  Bir-cik>biricik

  ÜNSÜZ TÜREMESİ:
  Yardımcı eylemlerle yapılan birleşik eylemlerde:
  Örn:af-etmek>affetmek
  His-etmek>hissetmek
  Zan-etmek>zannetmek vb.

  DARALMA(SESLİ DARALMASI):
  ‘y’ sessizini etkisiyle geniş ünlüler(a,e,o,ö)in dar ünlü(ı,i,u,ü) durumuna geçerek daralmasıdır.
  Örn:de-yor>diyor
  Ye-yor>yiyor
  Söyle-yor>söylüyor vb.

  KAYNAŞMA:
  İki ünlü arasına gelen ‘y,ş,s,n’ sessizleriyle yapılır.
  Örn:elma-ı>elmayı
  Kardeşi-e>kardeşine
  İki-er>ikişer
  Anne-i>annesi

  ULAMA:
  Ünsüzle biten sözcük+(arada noktalama işareti olmaması koşuluyla)+ünlüyle biten sözcük=ulama
  Örn:Ben,akşam eve gelirken üç ekmek aldım.
  Arap atlar yakın eder ırağı.

  VURGU:
  SÖZCÜK VURGUSU:
  Genelde sözcüğün son hecesindedir.

  CÜMLE VURGUSU:
  Yüklemden önce gelen sözcüktedir.

  SES KONUSUYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER:
  1.İki ünlü yan yana gelmez:
  Örn: şiir, şair, saat vb.
  2.İlk hecelerde iki ünsüz yan yana gelmez:
  örn: spor, plan vb.
  3.İlk hece dışında ‘o,ö’ bulunmaz:
  örn:radyo,doktor,televizyon vb.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ÜNLÜ DARALMASI

  Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.

  bekl-e-yor > bekl-i-yor
  kalm-a-yor > kalm-ı-yor
  özl-e-yor > özl-ü-yor
  soll-a-yor > soll-u-yor

  örneklerinde bu daralma görülmektedir. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, kendinden sonra gelen “y” sesinden dolayı darlaşabilir.

  de – yor > di – yor
  de – yerek > di – yerek
  de – yen > di – yen

  Ancak bazen darlaşma olmayabilir.

  de – y – ince > de – y – ince

  KAYNAŞTIRMA

+ Yorum Gönder


ses bilgisi konu anlatımı slayt