+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Zarflarla İlgili Test Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Zarflarla İlgili Test Soruları
  Zarflarla İlgili Test Soruları

  1. “yanlış” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?
  a) Testteki yanlış soruyu ilk ben fark ettim.
  b) Size yanlış adres vermişler.
  c) Bana göre sen yanlış işten çalışıyorsun.
  d) Söylediklerimi kesinlikle yanlış değerlendiriyorsunuz.
  e) Şimdi bunları konuşmak için yanlış zaman.

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?
  a) Daha çok ne tür kitaplar okuyorsun?
  b) Akşam bizimle tiyatroya gelir misin?
  c) Nasıl bir işte çalışmak istiyorsun?
  d) Neden bizi daha önce aramadın?
  e) Orada kaç ay kaldınız?

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum yönünden tamlayan bir sözcük kullanılmamıştır?
  a) Konuşmalardan sıkılmış olmalı ki odadan sessizce ayrıldı.
  b) Bu soğuk havada buraya kadar yürüyerek mi geldiniz?
  c) Bu yılda çok sert geçti kış mevsimi.
  d) Sorularımıza cevap verirken dikkatli konuşuyordu.
  e) Yolda oyalandığımız için eve biraz gecikmiştik.

  4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
  a) Son raksına dalarken için titrer derinden
  b) Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
  c) O tutuşmuş başın, en sonunda unutturdu bana
  d) Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor.
  e) Ben bu rengi taşırım her zaman baş köşemde.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
  a) Köye hangi yoldan gidilir?
  b) Buradaki kalemi kim aldı?
  c) Başları dönmez mi gökdelenlerin?
  d) Ben duvarda ezik bir böcek miyim?
  e) Dağı tanıyan, nasıl tanımaz uçurumu?

  6. “Edatlar, başka sözcüklerle öbekleşerek zarf gurubu oluşturabilir”
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?
  a) Kendimi tutamamış, çocuk gibi ağlamıştım.
  b) Seni sevdiği için sana öğüt veriyor.
  c) Pınarın buz gibi suyu yorgunluğumuzu unutturdu.
  d) Saat üçe doğru telefon çaldı.

  7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
  a) Düğüm düğüm bir telaşı kucaklıyorlar.
  b) Ilgaz Dağı duman duman ağlasın.
  c) Meram yaz kış yeşil yeşil konuşur.
  d) Kuşlar geçiyor, sürü sürü, çığlık çığlık
  e) Dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, soru sıfatıyla sağlanmamıştır?
  a) Onlara kaç liralık makbuz kesilecek?
  b) Bize bugün niçin gelmediniz?
  c) Sana ne iş vereceklerdi?
  d) Onlara nasıl bir kitap seçtiniz?
  e) Size kaçta kaç hisse düşüyordu?

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gösterdiği sonsuz zaman, bir belirteçle sınırlanıp belirtilmemiştir?
  a) Hava iyice karardı, yağmur yağacak.
  b) Sabahleyin beni buradan alacak.
  c) Otobüs, biraz önce hareket etti.
  d) Bu kent on yıl önce kurulmuş.
  e) Bu kitabı bize dün vermişti.

  10. Aşağıdakilerden hangisinde “açık” sözcüğü türü yönünden, ötekilerden farklıdır?
  a) Açık havada yarım saat dolaş, açılırsın.
  b) Dünkü gazetede başyazara yazılmış açık mektubu okudun mu?
  c) Konuyu saptırma, ne demek istediğini açık söyle.
  d) Pazar günü çok aradık ama, açık eczane bulamadık.
  e) İkinci Dünya Savaşı’ında Paris, açık şehir ilan edilmiş.


  CEVAPLAR: 1.d 2.d 3.e 4.d 5.e 6.c 7.a 8.b 9.a 10.c
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ZARFLAR

  1. I. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
  II. Bu şehir o eski İstanbul mudur?
  III. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
  IV. Sokak lambaları birden yanıyor
  V. Kaldırımlarda yağmur kokusu
  Bu dizelerden hangisinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  2. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zarf değildir?
  A) Çocukları sorguya çektiler teker teker.
  B) Adamın gözleri mutluluktan ışıl ışıl parlıyordu.
  C) Sizi bulmak için akşama kadar ev ev dolaştık.
  D) Haziran geldikten sonra havalar günden güne ısınır.
  E) Üç gün boyunca tüm caddeler pınl pınldı.

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türce özdeş sözcüklerin altı çizilmiştir?
  A) Şair bu dizelerde neyi anlatmak istemiş?
  B) Bize niçin uğramadığını çok merak ediyorduk.
  C) Ben de iyi insanlarla iyi geçinmek isterim.
  D) Son kitabı hiç beğenilmedi.
  E) Bence bu şairimizin en güzel şiiri budur.

  4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı türde bir zarf vardır?
  A) İsmini dinleyeceksin serin esen rüzgârda
  B) Hatırlayacaksın beni gözlerin yaşla dolu
  C) Bu mahallelerde ömürler akşamüstü başlar
  D) El ele dolaştığımız bahçelere düştü yolum
  E) O küçük ev bana saray gibi göründü

  5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?
  A) Cemal Bey bu katta değil, bir de yukarı kata bakınız.
  B) Yıllar önce ayrıldığı ülkesine mühendis olarak geri döndü.
  C) Evde canı sıkılınca hava almak için dışarı çıkmış.
  D) Arabanızı biraz ileri çekerseniz kapının önü açılmış olur.
  E) Yemek yenilen salon dolunca biz aşağı indik.

  6. Zarflar sıfatların derecelerini de artırır.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?
  A) Hastamız birkaç gündür çok iyi görünüyor.
  B) Bu hafta yine çok işimiz var.
  C) Ara sıra şekerli besinler tüketmesinin çok zararı olmaz.
  D) Eve geç gidince babası Cenk'e çok kızmış.
  E) Şehre yakın bir bölgede çok güzel bir evleri vardı.

  7. I. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
  II. Karşı damda bir güneş parçası
  III. İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar
  IV. Bağıra çağıra düşerim yollara
  Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf (belirteç) vardır?
  A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.
  D) II. ve IV. E) III. ve IV.

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması zarf (belirteç) görevinde kullanılmıştır?
  A) İstanbul’un cefası da çoktur, sefası da.
  B) Yaz aylarında şehirdeki insanlar kıyı kasabalarına giderler.
  C) Kasaba ve köylerin yollan yeniden düzenleniyor.
  D) İşten döndükten sonra evin bahçesinde çay içerdik.
  E) Denizden esen meltem, kasabayı serinletiyordu.

  9. Şimdi(I) kavak ağaçları görünüyor
  Penceresinden
  Gündüzleri(II) yağmur yağıyor
  Ay doğuyor geceleri(III)
  Ve pazar(IV) kuruluyor karşı(V) meydanda
  Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri zarf (belirteç) değildir?
  A) I. ve II. B)l.ve lll. C) II. ve III.
  D) III. ve IV. E) IV. ve V.

  10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal eki alan sözcük fiili durum yönüyle nitelemiştir?
  A) Bir pazar günü tüm arkadaşlarla bizim evde toplanalım.
  B) Dün durumu oldukça iyiydi, bizi ayakta karşıladı.
  C) Toplantı salonundaki kalabalığın içinde gözlerim seni aradı.
  D) Yaptığı her işte mükemmellik arar, kimseyi işine karıştırmazdı.
  E) Yetiştiremediği bazı işleri hafta sonu tamamlayacakmış.

  11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat tamlaması zarf (belirteç) görevindedir?
  A) Beş kuruşun varsa beş yere düğümle.
  B) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
  C) Az eli aşta gör, çok eli işte gör.
  D) Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.
  E) Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda.

  12. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki ikileme durum zarfı görevindedir?
  A) Törene katılacak öğrenciler üçer beşer gelmeye başladı.
  B) Kendine göre bir ev bulmaları için eşe dosta haber bıraktı.
  C) Alışveriş yaptığımız adam bizi yalan yanlış sözlerle oyalıyor.
  D) Eski arkadaşlarımdan bazılarıyla ara sıra çarşıda karşılaşırım.
  E) Babalan yemekten önce abur cubur yemelerine çok kızardı.

  13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
  A) Ne zaman geleceğini size de mi söylemedi?
  B) Bizim geldiğimiz gün siz nereye gitmiştiniz?
  C) Kiraladığınız yeni ev kaçıncı kattaydı?
  D) Bu soğuk havada o kadar yolu nasıl yürüyeceksiniz?
  E) Kapıdaki çocuk sana telaşlı telaşlı ne anlatıyordu?

  14. Bedava yaşıyoruz, bedava(I)
  Hava bedava(II), bulut bedava(III)
  Dere tepe bedava(IV)
  Yağmur çamur bedava(V)
  Bu dizelerde yer alan "bedava" sözcüklerinden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman zarfı yoktur?
  A) Biraz beklerseniz babam iki saate kadar gelir.
  B) Yaz aylarınnda bir haftalığına köye giderdi.
  C) Geçen ders Sait Faik'in bir hikâyesini okumuştuk.
  D) Bir zamanlar bizim evin yerinde yazlık sinema varmış.
  E) Sınava gireceği için sabaha kadar ders çalıştı.

  16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili zarf, gerektiğinde sıfat olarak kullanılabilir?
  A) Karşı sınıftan biri ağlayarak bahçeye çıktı.
  B) İki haftadır işler çok ağır ilerliyordu.
  C) Söylemek istediklerini yarınki toplantıda çekinmeden dile getirirsin.
  D) Yarın giderseniz ben de sizinle gelebilirim.
  E) Ön sıradaki yaşlı adam birden ayağa kalktı.

  Cevaplar:
  1.D
  2.E
  3.B
  4.C
  5.A
  6.E
  7.B
  8.B
  9.E
  10B
  11.E
  12.A
  13.D
  14.A
  15.E
  16.B

+ Yorum Gönder