+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Durum Zarflarının Özellikleri ve Örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Durum Zarflarının Özellikleri ve Örnekler
  Durum zarfları, durum zarfları nedir

  Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu; kimi zaman da zarfların durumunu gösterir. Bu zarflar da kendi içinde sınıflandırılabilir:

  a. Niteleme Zarfları
  Fiile “nasıl” sorusu sorularak bu zarflar bulunabilir.
  Niteleme sıfatlarının çoğu niteleme zarfı olarak kullanılabilir.
  Eğri oturalım, doğru konuşalım.
  Düşüncelerini ne güzel dile getirebiliyorsun!
  Çocukça hareket ediyorsun.
  Böyle gelmiş, böyle gider.
  Söyleyeceksen böyle söyle.

  -CE eşitlik eki ve -lE vasıta hâl eki almış kelimeler durum zarfı olarak kullanılabilir:
  “ kardeşçe, gizlice, sessizce, hafifçe, yavaşça, hızlıca…”
  “hızla, kahkahayla…”
  Küçük kız güzelce süslendi. (niteleme)
  Babasını sevinçle karşıladı. (niteleme)

  Bağ-fiiller (zarf-fiil), deyimler, yansımalar, ikilemeler de niteleme zarfı olarak kullanılırlar:
  “gülerek, ağlayarak, oturmadan, gelip…”
  “gözü arkada kalarak, canından bezmişçesine…”
  “şakır şakır, tık tık, küt küt, şırıl şırıl…”
  “dik dik, boylu boyunca, tatlı tatlı…”
  Adam çekine çekine içeri girdi. (niteleme)
  Kâğıtları paket paket gönderdi. (niteleme)
  Yiğitseniz teker teker gelin. (üleştirme, niteleme)

  İsimler de niteleme zarfı olarak kullanılabilir:
  Gül kokuyordu teni.
  O, bu dünyada delikanlı yaşadı.

  b. Kesinlik Zarfları
  “elbet, elbette, asla, mutlaka, hiç mi hiç, ne olursa olsun, kuşkusuz, hiç kuşkusuz…”
  Elbet bir gün buluşacağız.
  Seni asla unutmayacağım.
  Hayvanları ve bitkileri hiç incitmem.
  İyiliklerinizin karşılığını mutlaka göreceksiniz.

  c. Yineleme Zarfları
  İkide bir karşıma çıkıyor.
  Konuyu bir daha anlatayım.
  Bu akşam yine arayacağım.

  d. Olasılık Zarfları
  “bakarsın, belki, ola ki, sanıyorum.”
  Ola ki arayacağı tutar.
  Sanıyorum aramaz.

  e. Yaklaşıklık Zarfları
  “aşağı yukarı, şöyle böyle, hemen hemen”
  İşim hemen hemen bitti. (yaklaşıklık)

  f. Üleştirme Zarfları
  Uçaklar ikişer ikişer geçiyordu üstümüzden
  Askerler teker teker nöbet yerlerine dağıldılar.

  g. Sınırlama Zarfları
  Dün ancak iki saat çalışabildim.
  Bu kötü alışkanlıklardan artık uzak durmalısın
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Durum Zarfları Hakkında wiki Bilgileri

  Durum veya hâl zarfları fiillerin durumlarını anlatan; fiilde bildirilen hareketin nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Hemen hemen bütün niteleme sıfatları zarf olarak da kullanılabileceğinden, sayıları oldukça fazladır. Hızlı, hızla, tek tek, iyice, sora sora, geze geze, böyle, şöyle gibi sözcükler ve sözcük grupları durum zarflarına örnek olarak verilebilir.
  Durum zarflarının cümle içinde ayırt edilebilmesi için fiile nasıl sorusu sorulur:
  Adam koşa koşa yanımıza geldi.
  Bardağı yavaşça masaya bıraktı.
  Otomobili sürat limitine rağmen çok hızlı kullanıyordu.
  Bir fiili, birden fazla durum zarfı niteleyebilir:
  Mermerleri ova ova, iyice temizledim.
  Sonuna vasıta eki "-le" eklenen pek çok sözcük cümlede durum zarfı görevinde kullanılabilir:
  Odanın kapısını hızla kapattım.
  Öğretmen öğrencilerine sevgiyle bakıyordu.
  Azarlamak yerine güzellikle anlatmalısın.
  Resimdeki ince detayları özenle boyadı.

+ Yorum Gönder