+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda öbekleşmiş zarflar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  öbekleşmiş zarflar
  ÖBEKLEŞMİŞ ZARFLAR

  Birden fazla kelimenin farklı yollarla (ikileme, edat grubu, zarf-fiil grubu) bir araya gelerek oluşturdukları zarflardır:

  “hemen hemen, gece gündüz, er geç, ikide bir, aşağı yukarı, hemen şimdi, kırk yılda bir, öğleden sonra, arada sırada, yana doğru, az çok, -den sonra, -e dek, bazı bazı, şöyle böyle, üç aşağı beş yukarı, doğru dürüst, okuma sırasında, geldiği zaman…”
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Yapı Bakımından Zarflar (Dil Bilgisi)

  Yapı bakımından zarflar basit, türemiş, birleşik ve öbekleşmiş olmak üzere dörde ayrılır.
  1. Basit Zarflar
  Kök hâlinde olan, ek almamış zarflardır: *yarın, gece, geç, dün, pek, az, fazla, sık, iyi, çok, hiç, sabah, akşam, henüz…*
  2. Türemiş Zarflar
  Yapım ekiyle veya yapım eki gibi kullanılmış bazı çekim ekleriyle yapılmış zarflardır:
  *sabırlı, aylarca, önce, dostça, sınıfça, yiğitçesine, erken, sabahleyin, kışın, ilkin, ileri, soğuk, içeri, dışarı, aptalca, mosmor, sanıyorum, kaçta, koşarak, okumadan, gelince, şimdilerde…*
  3. Birleşik Zarflar
  Birden fazla kelimenin bir araya gelip kaynaşarak oluşturdukları zarflardır:
  *bugün, biraz, böyle, şöyle, birdenbire, niçin, ilk önce, nasıl…*
  4. Öbekleşmiş Zarflar
  Birden fazla kelimenin farklı yollarla (ikileme, edat grubu, zarf-fiil grubu) bir araya gelerek oluşturdukları zarflardır:
  *hemen hemen, gece gündüz, er geç, ikide bir, aşağı yukarı, hemen şimdi, kırk yılda bir, öğleden sonra, arada sırada, yana doğru, az çok, -den sonra, -e dek, bazı bazı, şöyle böyle, üç aşağı beş yukarı, doğru dürüst, okuma sırasında, geldiği zaman…*

+ Yorum Gönder


öbekleşmiş fiil