+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Gerçek Anlam Türk Dili Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Gerçek Anlam Türk Dili
  Gerçek Anlam Türk Dili

  1. GERÇEK ANLAM


  Her sözcük, bir kavramı karşılamak üzere doğ-muştur. Sözcüğün bu ilk anlamına temel anlam ya da kon ulus anlamı denir. Temel anlam, sözcüğün, tek başına söylendiğinde, herkeste çağrıştırdığı an-lamıdır. Ancak zamanla sözcüklerin yeni anlamlar kazandığı görülür. İşte, sözcüklerin temel anlamı ile sonradan kazandığı ama ilk anlamla az çok ilişkili olan anlamlarına gerçek anlam denir.
  Örneğin “ağız” sözcüğünün tek başına söylen-diğinde bizde ilk uyandırdığı anlamı: “iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan boşluk”tur. Ancak, ağız sözcüğü, zamanla aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, değişik anlamlar kazanmıştır:


  1. Kapların veya içi boş şeylerin açık yanı (bar-dağın ağzı, mağaranın ağzı)
  2. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer (çay ağzı)
  3. Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı (liman ağzı, körfez ağzı)
  4. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak (yol ağzı)
  5. Kesici aletlerin keskin yanı (bıçağın ağzı)


  Dikkat edilirse “ağız” sözcüğünün sonradan ka-zandığı bu anlamları, temel anlamıyla yakından ilgili-dir, işte “ağız” sözcüğünün ilk anlamıyla sonradan kazandığı, ancak ilk anlamı ile ilişkili olan bu anlam-ları onun gerçek anlamıdır.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Gerçek Anlam

  Türk Dilinde gerçek anlam cümleniz asıl anlatmak istediğini açıklayan cümle veya parağlardan oluşmasına denmektedir

+ Yorum Gönder