+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Terim Anlam Türk Dili ve Kullanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Terim Anlam Türk Dili ve Kullanımı
  Terim Anlam Türk Dili ve Kullanımı

  Bir bilim, sanat dalı veya meslekle ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir. Terimler, kesin anlamlı sözcüklerdir. Bu yüzden, anlamları herkese göre aynıdır. Örneğin tümleç, nesne, utama (dil bilgisi); ekvator, dönence, debi (coğrafya); per-de, suflör, aktör (tiyatro); açı, yarıçap, doğru (ma-tematik); basınç, kapalı devre (fizik) terimidir.
  Ancak çok anlamlı bazı sözcüklerin, terim anla-mı kazandığı da olur. Bu gibi sözcüklerin diğer an-lamları ile terim anlamını karıştırmamak gerekir. Kök sözcüğünü ele alalım:
  1. Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, top-raktaki besi maddelerini emmesine yarayan bölümü (ağacın kökü)
  2. {Bazı şeylerde) dip bölüm (dişin kökü)
  3. (Kökü ve sapıyla çıkarılan bitkilerde) tane {üç kök maydanoz)
  4. Temel, esas {Meseleyi kökünden halletti.) mecaz anlamı
  5. Sözcüğün her türlü ekler çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümü ( “Gözlem” sözcüğü-nün kökü “göz”dür.) terim anlamıdır.

  Örnek Soru

  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi “terim” değildir?  A) Yazının önemli bir bölümünü onun portresi-ne ayırmıştı.
  B) Yeni çıkan kitabımla ilgili eleştirileri okudum.
  C) Olayları hikâye etme, üstün bir yetenek işi-dir.
  D) Edebiyat sanatı, insanlardaki ruh inceliğim ortaya çıkarır.
  (1991-EML)

  Çözüm:

  A,B,C’deki “portre” (tiyatro); “eleştiri”, “hikâye etme” (edebiyat) terimidir. D’deki “incelik” ise te-rim değildir.
  Cevap D’dir.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Terim Anlam

  Türk Dilinde Terim Anlam; Cümle veya parağraflarda matematik, geometri, sağlıkta vb. alanlarda kullanılan terimlerin geçmesine denmektedir

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Dili doğru kullanmak ile ilgili yazı

  İnsanlar arasındaki iletişimin en temel unsurlarından biri dildir. İnsanlar dil sayesinde kendilerini ifade edebilirler ve anlayabilirler. Bir insanın bir düşüncesini başkasına anlatmasının en etkili yolu da dili kullanmaktır. Ancak dilin zaman zaman yanlış kullanımı insanlar arasındaki ilişkilerde bazı problemler oluşturabilmektedir. Dilin yanlış kullanımı seçilen yanlış kelimelerden ve düşüncesiz konuşulmasından kaynaklanmaktadır. Dili düşünerek kullanmak ve kelimelerin anlamlarının farkında olarak kendini ifade etmek iletişim kurmada ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıracaktır. Bu sayede kişiler arasında anlaşma sağlanabilir ve daha mutlu insanlar ortaya çıkar. Sağlıklı bir iletişim kuran insanlar daha sorunsuz bir hayat yaşarlar. Her insanın kendi memleketinde kendini daha iyi hissetmesinin nedeni de budur. İnsanlar ana dili ile kendilerini daha iyi ifade edebildikleri için daha mutlu hissederler. Yabancı ülkelerde ise iletişim sorunları yüzünden ortamdan soyutlanma gibi durumlar yaşanabilir. Dil güzel kullanıldığında bu gibi sorunlarla karşılaşılmaz. Bu nedenle dilin güzel ve yerinde kullanılmasının büyük önemi vardır

+ Yorum Gönder


terim anla