+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü
  Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü

  Sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede söz-cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimelere bakıldığında genellikle bunlardan birinin Türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:

  Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul-lanımı belirler.

  Örneğin:

  “Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil-liktir.” cümlesinde geçen “sıkıntı” sözcüğü, “Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti.” cümlesindeki “çile” sözcü-ğüyle eş anlamlıdır. Ancak;

  Eline geçirmiş de çileyi evirip çevirip yumak yapıyor.

  dizelerindeki “çile” ile eş anlamlı değlldir.

  Aşağıda Alfabetik listelenmiş Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğünü sizler için listeledik:

  abide :anıt
  acele :çabuk
  acemi :toy
  aciz :güçsüz
  adalet :hak
  adet :sayı
  aka :büyük
  akıl :us
  al :kırmızı
  alelade :sıradan
  aleni :açık
  ara :fasıla
  araba : otomobil
  armağan :hediye
  aşk :sevi
  atik :seri
  ayakkabı : pabuç
  bağışlama :affetme
  bacı :kız kardeş
  baş :kafa
  bayağı :adi
  beyaz :ak
  bonkör :cömert
  cennet :aden
  cevap :yanıt
  cılız :zayıf
  cimri : pinti
  cümle :tümce
  çabuk :acele
  çağrı :davet
  çamur :balçık
  çare :umar
  denk :müsavi
  deprem :zelzele
  dilek :istek :arzu
  dizi :sıra
  doktor :hekim
  dost :arkadaş
  edebiyat :yazın
  edep :adap
  ehemniyet :önem
  elbise :esbap
  emniyet :güven
  eser :yapıt
  eş anlamlı sözcükler :anlamdaş sözcükler
  ev :konut
  fakir :yoksul
  fayda :yarar
  fena :kötü
  fikir :düşünce ya da ide
  gemi :vapur
  gezmek :dolaşmak
  gökyüzü :sema
  gözlem :rasat
  güç :kuvvet
  hadise : olay
  hareket :kinetik
  hasım :düşman
  hasret :özlem
  hatıra :anı
  hediye :armağan
  hekim :doktor
  hısım :dost
  ırak :uzak
  ırmak :nehir
  idadi :lise
  idare :yönetim
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Eş Anlamlı Sözcükler

  Eş Anlamlı Sözcükler ; türk dilinde yazılışları farklı olsada anlamları aynı olan cümleler topluluğuna denmektedir

+ Yorum Gönder