+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Fiil nedir , eylem ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Fiil nedir , eylem ne demek
  Fiil (Eylem) Hakkında Bilgi

  Oluş, kılınış, durum gösteren sözcüklerdir.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Fiil veya eylem

  Fiil veya eylem; varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan sözcük.[1]
  Türkçede fiiller haber ve dilek kip ekleri eklenerek zaman ve tasarlama anlamı kazanırlar. Şahıs ekleri ile işin veya oluşun kim tarafından gerçekleştirildiğini belirtirler.
  Dün arabamı yıka+dı+m. (fiil + haber kip eki + şahıs eki)
  Yarınki maça mutlaka gel+meli+sin. ( fiil + dilek kip eki + şahıs eki)
  Fiiller; eylem, durum ve oluş fiilleri olmak üzere üç gruba ayrılırlar:[2]
  yürümek, düşünmek, yazmak (eylem fiili)
  büyümek, eskimek (oluş fiili)
  uyumak, durmak (durum fiili)

 3. Halit
  Özel Üye
  Fiil (Eylem) Nedir?

  Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişi belirterek anlatan sözcüklere fiil (eylem) denir. Eğer bir sözcüğün sonuna “–ma ,-me” olumsuzluk eklerini ya da “–mak ,-mek” mastar eklerini getirebiliyorsak o sözcük fiil demektir. Getiremiyorsak o sözcük, isim soyludur.

  * okudu–> okumadı ,okumak

  * yazmış–> yazmamış, yazmak

  * konuşuyorum—> konuşmuyorum, konuşmak

  Bu sözcüklere “-me” ve “-mek” eklerini getirdiğimizde anlamlı sözcükler elde ettiğimiz için bu sözcüklerin fiil olduğunu söyleyebiliriz.

  * ağaç–> ağaçma, ağaçmak

  Yukarıdaki örneği incelediğimizde ‘ağaç’ sözcüğüne bu ekleri getiremediğimizi görüyoruz. Öyleyse bu sözcüğün ad olduğunu söyleyebiliriz.

  Fiiller, anlattıkları hareketin niteliğine göre değişik özellikler gösterir. Bunları üç grupta inceleyebiliriz:

  a) Kılış fiilleri

  b) Durum fiilleri

  c) Oluş fiilleri

  Bunları birbirinden ayırt etmek için şu kullanışlı bilgiyi kullanabiliriz:

  * Eğer bir fiil geçişli ise (yani ‘neyi’, ‘kimi’ sorularını sorduğumuzda yanıt alabiliyorsak) kılış fiilidir.

  * kırmak ,atmak , okumak, yazmak, ezmek,dövmek,yolmak,çizmek.

  Bu fiillere ‘neyi kırmak?, neyi atmak…’ sorularını yönelttiğimizde anlamlı bir yanıtlar alabiliyoruz. Öyleyse bu fiiller geçişlidir ve geçişli olduğu için de kılış fiilidir.

  * Fiil, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi anlatıyorsa ve bir hareket bildirmiyorsa o fiil oluş fiilidir.

  * sararmak, yaşlanmak, uzamak, paslanmak, büyümek, solmak, acıkmak…

  Bu fiiller, bir hareket bildirmediği için ve eylem, öznenin kendi isteği dışında gerçekleştiği için oluş fiilidir.

  * Fiil, öznenin kendi iradesiyle, yani kendi isteği ile gerçekleşiyorsa ve fiil bir hareket ifade ediyorsa o fiil durum fiilidir.

  * yürümek, oturmak, gitmek, çıkmak,ağlamak…

  Bu fiiller, bir hareket bildirmektedir ve bu hareket kişinin kendi isteğiyle gerçekleşmektedir. Bu yüzden bunlar durum fiilleridir.

  Not: Durum fiilleri ve oluş fiilleri geçişsiz fiillerdir.


  ALıntıdır
+ Yorum Gönder


düşünmek kılış fiilleri