+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Bağlaç ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bağlaç ne demektir
  Bağlaç Hakkında Bilgi

  Eş görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri, sözcük öbeklerini, özellikle cümleleri bağlamaya yarayan; bunlar arasında anlam ve biçim bakımından bağlantı kuran sözcüklerdir.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bağlaç Nedir

  Bağlaçlar veya rabıt edatları, sözcükleri, sözcük gruplarını veya cümleleri biçim veya anlam yönüyle birbirine bağlayan edatlardır: ve, veya, ile, ama, de (da) [1], ancak, belki, çünkü, eğer, hâlbuki, hem hem , hiç değilse, ise, ki, lâkin, meğer, nasıl ki, ne ne, öyle, öyle ki, sanki, şu var ki, tâ, üstelik, yahut, yalnız, yani, yoksa, zira gibi. İfadeleri, ilgi ve önem sırasına koyarak düzenlememize yardımcı olurlar.
  Bağlaçların kendi başlarına anlamları yoktur. Yer aldıkları cümlenin çeşitli bölümleri arasında anlam ve biçim bakımından bağlantı kurarlar. Cümlelerde sıralama bağlaçlar sayesinde yapılır. Cümleler arasında konu ve anlatım bütünlüğü sağlamak için kullanılırlar.

+ Yorum Gönder