+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Belgisiz ön adlar hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Belgisiz ön adlar hakkında kısa bilgi
  BELGİSİZ ÖN ADLAR

  Varlıkları yarı belli bir biçimde belirten sıfatlardır. En çok kullanılanların şunlardır: Birçok kalem, bazı adamlar, birkaç öğrenci,, nice yıllar, bir gün, biraz para, pek çok araba, az yemek, her gün, falan şahıs, hiçbir insan, başka adam, herhangi bir yazar

  Dikkat: “Bir” kelimesi kesinlik anlamı taşırsa sayı sıfatı olur. Kesinlik bildirmezse belgisiz sıfat görevini üstlenir. Bir çocuk / Bir gün gelirim elbet.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Belgisiz sıfat
  Belgisiz sıfatlar veya belirsizlik sıfatları; varlıkların adedini veya miktarını yaklaşık olarak, belli belirsiz bildiren ve hangi varlıktan bahsedildiği konusunda net bir bilgi vermeyen sıfatlardır. Türkçedeki belgisiz sıfat olarak kullanılan başlıca sözcükler şunlardır:
  az
  başka
  bâzı
  bir[NOT 1]
  biraz
  birçok
  birkaç
  birtakım
  bütün
  çok
  çoğu
  diğer
  fazla
  falanca
  filanca
  her
  herhangi bir
  hiç
  hiçbir
  kimi
  nice
  öbür
  tüm
  "Bir" sözcüğü "tek bir adet" anlamında kullanıldığında asıl sayı sıfatı olur ve miktar bildirir:
  Misafirimiz için masaya bir tabak daha getirir misin? (sayı sıfatı)
  "Herhangi bir" anlamında kullanıldığında ise belgisiz sıfattır:
  Bir yaz günü, vapurla yola çıktık. (belgisiz sıfat)
  -ki eki ile üretilenler [değiştir]
  -ki eki ile üretilen ve aitlik belirten öteki, beriki, şimdiki, buradaki, bizdeki, evdeki vb. sözcükler de belirsizlik sıfatı kabul edilirler:[9]
  Öteki adam şu tarafa gitti.
  Evdeki hesap çarşıya uymadı.
  Şimdiki gençler teknolojiye çok meraklılar.
  Belirtme sıfatı yapan -ki eki ilgi zamiri olan -ki eki ile karıştırılmamalıdır. Zamir olan -ki'den sonra başka bir ismin eklenmediğine (tamlama oluşturulmadığına) dikkat edilmelidir:
  Sizin takım bizimkini yenmiş. (zamir)

+ Yorum Gönder


belgisiz ön ad nedir,  belgisiz ön adlar,  belgisiz ön ad,  belgisiz ön ad ne demek,  belgisiz on adlar,  belgisiz ön