+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Nokta nasıl kullanılır , nokta nerelerde kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Nokta nasıl kullanılır , nokta nerelerde kullanılır
  Nokta Kullanımı Hakkında Bilgiler


  1. cümlenin sonuna konur.
  2. kısaltmaların sonuna konur.
  3. sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
  4. bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.
  5. tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak
  için konur.
  6. saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
  7. arka arkaya sıralanan virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakama nokta konur.
  8. bibliyografik künyelerin sonuna konur.
  9. üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur.
  10. matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Noktanın kullanım alanları:

  1. Cümlenin sonuna konur:
  Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
  Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
  (Reşat Nuri Güntekin)

  2. Cümle değeri taşıyan anlatımların sonuna konur.

  3. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
  Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).

  4. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
  3. (üçüncü), 15. (on beşinci);
  II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl;
  2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.

 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  1. Tamamlanmış cümle ve cümle değerinde olan anlatımlardan sonra konur. Cümle sonlarında kullanılırken belli bir duraklama yapılacağını gösterir.
  Örnek: “Doğrusu bu hikâyeyi kimsenin duymasını istemezdim.” (Oktay Akbal)
  Örnek: “Gitmek fiilinin altını çift çizgiyle en güzel trenler çizebilirmiş ona göre.” (Hasan Ali Toptaş)

  2. Kelimelerin bir veya birkaç harfi alınarak yapılan kısaltmaların sonuna konulur.
  Örnek: Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent). Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), İng. (İngilizce), Ar. (Arapça).
  Not: T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T (Türkçe) dışındaki büyük harfli kısaltmalardan sonra nokta kullanılmaz: TDK (Türk Dil Kurumu ), AB (Avrupa Birliği), TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi).
  3. Şiir, kitap, gazete, dergi, yazı başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. Bölüm başlıklarından sonra da kullanılmaz.
  Örnek: Büyük Nutuk Gün Eksilmesin Penceremden Giriş V. Bölüm
  4. Sayı adlarında sıra sayı eki işlevinde kullanılır.
  Örnek: 1. (birinci), 2. Cadde, 4. Levent, II. Mahmut, XIV. Louis, XXI. yüzyıl…
  Not: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamların yalnız sonuncusuna nokta konur: XV-XX. yüzyıllar arasında; 7, 8 ve 10. maddeler.
  5. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Tarihlerde ay adları yazıyla olursa ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.
  Örnek: 29.10.1923, 13.5.2007, 23 Nisan 1920
  Not: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 19 Mayıs 1919,23 Nisan 1920.
  6. Saat ve dakikaları ayırmak için kullanılır.
  Örnek: Okul saat 8.30′da başlar.
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  nokta nerelerde kullanılır maddeler halinde  Nokta ( . )
  TDK, Türk Dil Kurumu

  1. Cümlenin sonuna konur:
  Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
  Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.

  (Reşat Nuri Güntekin)
  2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
  Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).
  UYARI: Ancak, bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz:
  TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu); KB (Kutadgu Bilig), TD (Türk Dili); B (batı), D (doğu), GB (güneybatı), GD (güneydoğu); m (metre), cm (santimetre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre); C (karbon), Fe (demir)
  3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
  3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.
  UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
  3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında.
  4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

  I. 1. A. a.
  II. 2. B. b.
  5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  29.5.1453, 29.X.1923.
  Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz:
  29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923.
  6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  Tren 09.15'te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı.
  Tören 17.30'da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.

  (Tarık Buğra)
  7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:

  Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.
  8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
  326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.
  9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20

  10. Jeodezide NOKTA: Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları (x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb. gibi.) işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.+ Yorum Gönder


nokta nerelerde kullanılır,  matematikte nokta nerelerde kullanılır,  nokta nerede kullanılır,  noktanın nerede kullanıldığı,  nokta nereye konur,  matematikte nokta nerede kullanılır