+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda İlk alfabenin icadı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İlk alfabenin icadı
  İlk alfabe ne zaman bulundu

  Bilindiği gibi yazıyı Güney (Aşağı) Mezopotamya’da yaşayan Sümer’ler icat etmiştir. İlk yazı benzeri işaretler için İ.Ö. 8000 yıllarına kadar iniliyorsa da, yazının icadında İ.Ö. 3500 yılları genel olarak kabul gören tezdir. Yazının icadı ile insanların belli merkezlere yerleşerek ilk “şehir-devlet”, daha sonra da “krallıklar”ı kurmaları arasında eşzamanlılık bir rastlantı değildir. Arkeolog Denise Schmandt-Bessarat’ın Louvre’lu Pierre Amiet’in hipotezi üzerine geliştirdiği teorisine göre, yazının ilk işlevi “muhasebe-defter tutma” ‘dır.

  alfabe.jpg
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Zaman: İÖ 2. binyıl başları

  Mekân: Mısır ya da Filistin

  Yazının kökeni muammalarla doluysa da, ilk alfabe bilmecesi hepsinden şaşırtıcıdır. Bunun eski Yunanlılar yoluyla modern dünyaya eriştiği iyi bilinmektedir -alfabe kelimesi Yunan dilinin ilk iki harfi olan alfa ve beta'dan türemiştir- ama alfabenin Yunanistan'da ilk kez nasıl ortaya çıktığı, Yunanlılar'ın sesli ve sessiz harflere harf eklemeyi nasıl akıl ettikleri ve daha da temelde, ilk alfabe fikrinin İÖ 2. binyılda Akdeniz'in doğu ucundaki Yunan-öncesi topluluklarının akıllarına nasıl geldiği konusunda hiçbir bilgimiz yoktur.

+ Yorum Gönder


türkçe alfabe,  türkce alfabesi,  alfabe türkçe,  alfabenin icadı,  türk alfabesi,  yazının icadı