+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda İsme gelen çekim eki Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İsme gelen çekim eki
  İsme gelen çekim eki


  İsimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara, fiillere bağlayan; cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait oldukları, kişileri belirten ve isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklerdir.

  İsme gelen çekim.jpg
  İsim çekim ekleri şunlardır:

  Hâl ekleri: -i, -e, -de, -den, -in, -ce, -le
  İyelik ekleri: -m, -n, -i, -si, -miz, -niz, -leri
  Çoğul eki: -ler,
  Soru eki: mi,
  Ek-fiil: -dir, -idi, -imiş
  ,Tamlama ekleri: -in,
  1. HÂL (DURUM) EKLERİ,

  İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklerdir.

  İsmin hâllerinin başında yalın hâl (nominatif) gelir, ama bu hâlin eki olmadığı için sıralamaya dahil etmedik; isimler konusunda işlenmiştir.

  a. Belirtme/Yükleme Hâl Eki (-i )

  b. Yönelme Hâl Eki (-e )
  ,
  c. Bulunma Hâl Eki (-de )

  d. Ayrılma/Uzaklaşma Hâl Eki (-den )

  e. Eşitlik Hâl Eki (-ce )

  f. Vasıta Hâl Eki (-le ) ,

  g. İlgi Hâl Eki (tamlayan eki) (–(n)in )

  2. İYELİK EKLERİ

  3. İLGİ ZAMİRİ (-ki )

  4. ÇOĞUL EKİ (–ler / –lar )

  5. SORU EKİ (mi)

  6. EK-FİİL

  7. TAMLAMA EKLERİ
  Bu eklerden tamlayan eki (ilgi eki: -in: kalem-in), isim hâl eklerinde; tamlanan eki (-i: uc-u) de iyelik eklerinde anlatıldığından burada, tekrarına lüzum görülmedi.
 2. Acil

  İsme gelen çekim eki isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


isimlere gelen çekim ekleri,  isme gelen çekim ekleri,  fillere ve isimlere gelen çekim ekleri,  isimlere gelen ekler,  isim cekim