+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Çekim eki ile ilgili sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çekim eki ile ilgili sorular
  Çekim eki ile ilgili sorular

  ÇEKİM EKLERİ

  Çekim eki ile ilgili sorular.png
  1. ÇOKLUK EKİ:

  Dünyalar güzeli oğlum!,
  Yürekler acısı bir hali vardı.
  Daha nice Mehmet'ler yetişir.

  2.HAL EKİ:

  -i hal eki(yükleme hali):

  Ev-i gördüm.
  Odun-u yardım.,

  -e hal eki (yaklaşma hali):

  Eve gitti.
  Yaza tekrar gelecekler.

  -de hal eki(bulunma eki):

  Evde bekliyor,
  3'te gelecek.

  -den hali(çıkma durumu):

  Evden çıktı.
  Yazdan gidelim.,

  3.EŞİTLİK EKİ: 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış sözcük vardır?

  A) Yeni evimizin manzarası çok güzeldi. C) Alacaklılar mağazanın önünde sabırla bekliyordu
  B) Elinde kalınca bir kitapla beni karşıladı. D) Saçındaki renk renk tokalarla güzel görünüyorsun.

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır?

  A) Sahilde oturmuş gemileri seyrediyordu. B) Müzik aletleri çocukluğundan beri ilgisini çeker.
  C) Bu yılki filmler, hayranlık uyandırdı. D) Sonbahar yaprakları her yana dağıldı.

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış sözcük vardır?

  A) Alıcı gür sesiyle adama bağırıyordu. B) Kahkahalarla gülen çocuk birden sustu.
  C) Bu öğlenki yemek hoşuna gitti mi? D) Bu güzelliklerin farkına var lütfen.

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır?

  A) Bazı çiçekler tıpta da kullanılır. B) Derslerini her gün keyifle çalışır.
  C) Bu yapıt sizin de ilginizi çeker. D) Bahçemizde bir eğlence düzenledik.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış sözcük vardır?

  A) Yeni defter almak için kırtasiyeye gitti. B) Minik kızın güzel bir yüzü vardı.
  C) Benimle konuşmadı kızgınlığı geçene kadar. D) Bu konuyu sizinle daha önce tartışmıştık.

  6. 'Aramana gerek yok benim cebimde bozukluklar vardı.''cümlesinde yapım eki almış kaç tane sözcük vardır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır?

  A) Adam, yolcunun yüzüne hayretle baktı. B) Her zaman dürüst insanları severim.
  C) Benim çantam kırmızıdır. D) Şimdi başka insanlar da gelecek.

  8. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ikiden fazla yapım eki vardır?

  A) saygısızlık B) akılsızlık C) sevimsizlik D) sabırsızlık

  9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?

  A) bilgi B) meslektaş C) sorguç D) kedimiz

  10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece çekim eki almıştır?

  A) süpürgeler B) kuşlar C) gölge D) yağmurluk

  11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?

  A) kalemlerim B) gözlüğüm C) ağaçtan D) balıkçı

  12. '-ler'' eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

  A) Masadaki bardaklar pek temiz değildi. B) Ezgiler akşam bize gelecek.
  C) Çiçekler çok güzel kokuyor. D) Kitaplar en iyi dostumuzdur.

  13. 'Sevgi, iki sat ders çalıştı.''
  Yukarıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?

  A) sevgi B) saat C) ders D) çalıştı

  14. 'Kadın evini temizledi.''cümlesindeki ''evini'' sözcüğü sırasıyla hangi ekleri almıştır?

  A) hal eki - iyelik eki B) yapım eki - çekim eki
  C) şahıs eki - hal eki D) iyelik eki - hal eki

  15. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
  A) Onun bağrı zaten yaralıdır. B ) O da bu akşam geliyor.
  C) Burada oğlu onu savunmada. D) Boğaziçi yalılarında geçti, ömrüm.

  16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ulama” yoktur?

  A) Geçen yıl eylülde, okullar açıldı. B ) Salondan yemek odasına geçilir.
  C )Çağımızın icatları, insana parmak ısırtır. D ) Heceler, harflerin sayısına göre ayrılır.

  17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır?
  A.Uykusuz geçen gecenin etkisini azaltmak istiyordu.
  B. Sıkıntı dolu günlerimi güzelliklerle doldurmaya çalıştım.
  C.Başlangıçta bu oyunun inceliklerini fark edememiş.
  D.Bu çalışmalar daha sonra zevkli bir uğraş haline geldi.

  18. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
  A.Geçiyordu araba yola benzer bir sudan
  B. Bir parıltı gördü mü gözler hemen dalıyor
  C.Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı
  D.Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı

  19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almamıştır?
  A. Hemen hazırlandım ve yola koyuldum.
  B. Bu yeşillikler bana köyümü hatırlattı.
  C.Buradaki insanlar balıkçılıkla geçimini sağlıyor.
  D. Maçta çok bağırdığı için sesi kısılmıştı.

  20. Hüzünlü bir türkü gibi bastırdı yorgunluk

  I

  En altta yüreğim dağ dağ üstüne

  II

  Bıraktım sazımı son dönemeçte

  III

  Yeni sözler gerek sevda üstüne

  IV

  Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV

+ Yorum Gönder


çekim eki ile ilgili 20 soru,  çekim ekiyle ilgili cümleler