+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Zaman ekleri çekim eki mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Zaman ekleri çekim eki mi
  Zaman ekleri çekim eki mi

  Arkadaşına kitabın yerini sor.” (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki

  Arkadaşın-a: Kime?: Yönelme durum eki

  Kitab-ın yer-i: Tamlama ekleri Yeri-n-i: Neyi?: Belirtme durum eki
  Zaman ekleri çekim eki.jpg

  “Arkadaşımdan kitapların yerini öğreneceğim.”

  “Arkadaşın, kitabının, yerini sordu.”

  -İ (BELİRTME DURUM EKİ)

  Çocukları okuldan kim, alacak? Annesi çocuğu çağırdı.

  Şimdi soruları cevaplayın. Burada kimi bekliyorsunuz?

  UYARI:

  –i: iyelik eki: (onun), kalem-i

  –i: belirtme hâl eki: kalem-i (kim aldı?)

  -E (YÖNELME DURUM EKİ)

  Bugün tiyatroya gitti. Gerek yok bu kadar uğraşmaya

  -DE (BULUNMA DURUM, EKİ)

  Eski Konya'da ne güzel günler yaşanmış. (yer )

  Saat yedide mi gelecekmiş?(zaman) Her şey yerli yerinde. (yüklem)

  UYARI:

  Yapım eki görevi görür:

  Sözde müzisyenlerdendir. Okulun, en gözde kızıydı?

  -DEN (ÇIKMA DURUM EKİ)

  Ahmet, evden yeni çıktı. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.

  UYARI:

  Yapım eki özelliği kazanarak ,eklendiği kelimeyi sıfat yapar:

  Candan insanları severim ben. Sudan sebeplerle işinden ayrıldı.

  Toptan satış / Uzaktan, akraba / En içten duygular

  -CE KÜÇÜLTME EKİ

  Çocukça davranışları vardı. İnsanca düşünmeli ve hareket etmeliyiz. Bu okulda senelerce çalıştım dedi.

  O gün sizi saatlerce bekledik. Bugün milletçe sevinçliyiz.

  -TAMLAMA EKLERİ

  Benim elim kanadı. Kitabın, yaprağı yırtılmış. Yalancının mumu Gözlüğün camı

  İYELİK EKLERİ

  Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce, dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir.

  Kapının kol-u, işin baş-ı, hayvan sevgi-s-i

  Baba-m-a soracağım. Kardeş-i-n-i arıyormuş.

  İLGİ EKİ

  senin kalemin→seninki, Ali’nin eli→Ali’ninki, onun düşüncesi→onunki

  -MI SORU EKİ

  Ateşler içinde kıvranıyordu. O gün dünyalar, benim olmuştu. Gelecek miydin? (fiile) Sen misin? (isme)

  EK FİİL

  Ben bir küçük kelebeğim. Üstümüze, doğan bir güneşsin sen.

  Ulaş şimdi tatil yapıyordur. (olasılık) Bu durumda işe gitmeyecektir. (kesinlik)

  Bir güzelin hayranıydım. ←hayranı i-di-m

  Dün daha heyecanlıydın. ←heyecanlı i-di-n

  Merhametli biriydi. ←biri i-di

  Suçlanan ben-miş-im. ← ben imişim

  Meğer sen ne çalışkan-mış-sın. ← çalışkan imişsin

  Adam yirmi yıldır evine hasret-miş. ← hasret imiş

  Elbise ucuzsa, hemen alalım. ←ucuz ise

  Maaşlar düşük, giderlerse oldukça fazla. ←giderler ise (karşılaştırma)

  Dikkat

  Ben iyi bir okurum. Ek-fiilin geniş zamanı

  Hep iyi kitaplar okurum. Şahıs eki

  Benim okurum anlayışlıdır. İlgi eki ve iyelik eki

  Öğrenciydi ek-fiil çekimi

  Uyuyordu birleşik çekim

  Öğrenciymiş ek-fiil

  Uyuyormuş birleşik zaman

  Öğrenciyse ek-fiil

  Uyuyorsa birleşik zaman

  Not: Ek-fiilin olumsuzu ek-fiilden önce “değil” kelimesi getirilerek yapılır:

  birinci değilim, değildim, değilmişim, değilsem

  B. FİİL ÇEKİM EKLERİ
  a. HABER KİP EKLERİ
  Geçmiş zaman (Bilinen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman)

  Şimdiki zaman Gelecek zaman

  ve bunların hepsini kapsayan

  Geniş zaman

  b. DİLEK KİP EKLERİ
  Dilek kipleri, iş, oluşu, kılışı, durumu ve hareketi zamana bağlı olmadan, tasarı ve dilekle ilgili olarak bildiren kiplerdir.

  Dilek kipleri dörde ayrılır:

  Dilek-şart kipi İstek kipi Gereklilik kipi Emir kipi

  1. Dilek-şart kipi eki: -sE
  Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe ve şarta bağlı olduğunun bildirilmesini sağlar:

  Ağlarsa anam ağlar İsterse, veririz. Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

  Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına

  2. İstek kip eki: -E
  Fiil kök veya gövdesine gelerek istek anlamı katar.

  Bana sor sevgili kaari, sana ben söyleyeyim Sonra bir yer bulup oturdum. Hadi bir soda içeyim dedim

  Bunu böyle bilesiniz.

  3. Gereklilik eki: -meli
  Fiil kök veya gövdesine gelerek işin olması gerektiği anlamını katar:

  Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli..

  4. Emir kipi eki: -sin, -in(iz), -sinler
  Fiil kök veya gövdesine gelerek ikinci ve onların aracılığıyla da üçüncü şahıslara emir verilmesini sağlar.

  Birinci şahısların emir çekimi olmadığı gibi ikinci tekil şahsın da çekimi olduğu hâlde eki yoktur:

  Ağla ağla Sakarya! Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!

  Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et! Bu yazıyı acele yazsınlar! Alın, bunları da okuyun!

  2. ŞAHIS EKLERİ
  ¶Şahıs ekleri, fiili şahsa bağlayan; fiildeki işi, kılışı, hareketi yapanı; oluşa ve duruma sahip olanı bildiren eklerdir.

  Şahıs eklerinin tekil ve çoğul şekilleri vardır.

  Kiplere göre şahıs ekleri değişiklik gösterir; fiil kök veya gövdesinin ünlüyle veya ünsüzle bitişine göre iki çeşit şahıs eki vardır:

  1. Şimdiki, gelecek, geniş ve -miş’li geçmiş zamanlarla gereklilik ve dilek kiplerinde kullanılan kişi ekleri:

  -İm, -sİn, ---, -İz, -sİnİz, -lEr

  bilir-im, bilir-sin, bilir, bilir-iz, bilir-siniz, bilir-ler

  geliyor-um, alacak-sınız, olmuş-lar, bilmeliy-iz, gide-sin

  2. –di’li geçmiş zamanla dilek-şart kipinde kullanılan kişi ekleri:

  -m, -n, ---, -k, -nİz, -lEr

  aldı-m, aldı-n, aldı, aldı-k, aldı-nız, aldı-lar

  alsa-m, alsa-n, alsa, alsa-k, alsa-nız, alsa-lar

  Emir çekimi de ayrı eklerle yapılır:

  git-sin, gid-in(iz), git-sinler

  3. OLUMSUZLUK EKİ: -mE
  Fiil kök veya gövdelerine gelerek olumsuz çekimlerini yapar. Fiilin yapılmadığını, işin olmadığını bildirir. Bütün fillere gelebilir:

  Gel-me-di, al-ma-dı, ver-mi-yor, ol-mu-yor, bil-me-meli, söyle-me!, dinle-me!

  Bazı durumlarda ekin ünlüsü daralır:

  Gel-mi-yor, oku-mu-yor, sev-mi-yor

  4. SORU EKİ: mİ
  Soru eki isimlerden ve fiillerden sonra kullanılabilir. Eklendiği kelimeden ayrı yazılır. ünlü uyumlarına girer.

  Aldık mı?

  Geldi mi?
 2. Acil

  Zaman ekleri çekim eki mi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder