+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Kanıtlayıcı Anlatım Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kanıtlayıcı Anlatım Çeşitleri
  Kanıtlayıcı Anlatımı hakkında bilgi

  Herhangi bir konu, düşünce, görüş veya yargının, okuyucu veya dinleyiciye kanıtlama (ispatlama) yolu ile anlatılması için uygulanan bir anlatım türü olup, genellikle makale, tenkit, fıkra, röportaj, deneme gibi yazılı; konferans, açık oturum, münazara gibi sözlü kompoziyonlarda kullanılır.

  Bu tür anlatımda, önce ortaya atılmış ve ispatlanması gereken herhangi bir konu bulunmalıdır. Bu konu bütün yönleriyle tanıtılır ve sonra konunun ispatlanmasına geçilir. Bu safhada, elde bulunan her türlü belge, başkalarının konu ile ilgili görüşleri, eğer yapıldıysa deney ve gözlem sonuçları birer delil olarak kullanılır.
  Kanıtlayıcı Anlatımın Özellikleri:

  1. İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir.
  2. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.
  3. Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak için bazı kelime, kelime grupları ve cümleler tekrar edilir.
  4. Konuşmacı ve yazar üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak ve düşüncelerini kabul ettirmek için örneklere başvurur.

  5. Konuşmacı ve yazar konuyu aydınlatmak maksadıyla farklı kişilerin düşüncelerine müracaat eder.
  6. Kelimeler ve kelime grupları gerçek anlamında kullanılır.
  7. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
  8. “Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma ” gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır.
  9. Kanıtlayıcı anlatımda hitap edilen toplumun kültür düzeyi ve beklentileri önemlidir
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Kanıtlayıcı metinlerde kavramların tanımlanması ve açıklanması önemlidir. Kanıtlayıcı Anlatım Sayısal verilerden, örnek veya belgelerden yararlanarak bir konuyu ispatlama amacıyla yazılan yazılardır.
+ Yorum Gönder