+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Ünsüz Düşmesi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ünsüz Düşmesi hakkında bilgi
  Ünsüz Düşmesi hakkında bilgi


  Ünsüz Düşmesi

  Genellikle bir sözcük ek aldığında, sözcüğün sonundaki ünsüz düşmektedir. Bu düşme, ünsüzler içerisindeki güçlü ve zayıf olanların, tutunabilme eğilimlerine göre değişmektedir. Fakat genellikle sözcük kökündeki / gövdesindeki ünsüzler düşme eğilimi göstermektedirler. İşte bu ses olayına “ünsüz düşmesi” denilmektedir.

  Ünsüz düşmesinin görüldüğü yerler:

  1. Türkçede ikiz ünsüz bulunmaz. Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer.

  ÖRN: hakk>hak, redd>ret, hiss>his, zann>zan, zemm>zem, hall>hal, şıkk>şık, afv>af…

  2. k sesi ile biten kelimelerde -cik eki getirildiğinde kelime sonundaki k’lerin düştüğü görülür:

  ÖRN: ufak>ufacık, alçak>alçacık, minik>minicik, küçük>küçücük, büyük>büyücek…

  Not: Bu ekin somut isim türettiği durumlarda kelime sonundaki k düşmez.

  ÖRN: kulak>kulakçık, karın>karıncık, kapak>kapakçık…

  - Alıntı kelimelerden ft, st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında t sesi söyleyişte düşme eğilimi gösterse de yazıda korunur.

  ÖRN: çift, rast, serbest…

  -Farsça “hane” kelimesiyle yapılan birleşik kelimelerde “ha” hecesi korunmalıdır.

  ÖRN: Hastahane, pastahane, postahane, muayenehane, yazıhane, sarphane, dökümhane, yatakhane, yemekhane, dershane, eczahane…

  - Fransızca’dan dilimize girmiş olan sürpriz kelimesindeki r, yazıda da konuşmada da korunur.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Ünsüz düşmesi bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez, bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer. Bu olaya ünsüz düşmesi denir. K ünsüzü ile biten bazı kelimelere –cik -cek küçültme ve sevgi ekleri getirildiğinde kelimenin sonundaki –k sesinin düştüğü görülür. Buna ünsüz düşmesi denir.
+ Yorum Gönder