+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Fiillerde Anlam Kayması Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fiillerde Anlam Kayması Hakkında Bilgi
  Fiillerde Anlam Kayması Hakkında Bilgi kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Fiillerde Kip (Anlam) Kayması Nedir


  Bir kipin, bir başka kip yerine kullanılmasıdır. Bir başka ifadeyle; fiilin, çekimlenişine göre taşıması gereken anlamının dışına çıkmasıdır.

  Bu anlam değişiminin daha iyi anlaşılması için, kiplerin temel anlamlarını bilmemiz gerekir:

  -yor (Şimdiki zaman eki): Anlatışla eylemin aynı anda yapıldığını ifade eder:

  Kardeşim, kendi odasında ders çalışıyor. (Cümlenin söyleniş anında "ders ça*lışma" işi de yapılıyor.)

  -di (Bilinen, görülen geçmiş zaman eki): Konuşulan andan önce gerçekleştiği kesin olan eylemleri anlatır:

  Murat Bey, az önce dışarı çıktı, ("çıkma" eylemi, konuşulan andan önce ger*çekleştiği bilinen olayı anlatmaktadır.)

  -miş (Duyulan, öğrenilen geçmiş zaman eki): Konuşulan andan önce birilerin*den, bir yerlerden duyulan, öğrenilen eylemleri anlatır:

  Gülşah Hanım, dün gitmiş köyüne, ("gitme" eylemi, konuşulan andan önce ya*pılan eylemin birilerinden duyulduğunu anlatır.)


  -ecek (Gelecek zaman eki): Konuşulan andan sonra gerçekleşecek eylemi an*latır:

  Yarın, İstanbul'a gideceğim.

  -r (-ar, -er, -ir, -ir -mez) (Geniş zaman eki): Eylemin bütün zamanlar için ge*çerli olduğunu anlatır:

  Gül bahçesini seyretmeyi çok severim.

+ Yorum Gönder