+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türemiş (Gövde)Fiiller Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türemiş (Gövde)Fiiller Hakkında Bilgi
  Türemiş (Gövde)Fiiller alt başlıkları nedir
 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Türemiş Fiiller Nedir

  İsim veya fiil kökleriyle yansımalardan yapım ekleriyle türetilmiş fiillerdir.
  Bunlara fiil gövdesi (tabanı) denir.

  Ben-imse- açık-la mor-ar av-la- ince-l- çat-la- pat-la- gür-le- şırıl-da- hav-la-me-le- fısıl-da- kov-ala- baş-la-t uç-ur- yat-ı-ş- ak-ı-t- düş-ü-r- sev-in-

  a)İsim Soyu Köklerden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları Şunlardır:

  e-i-a(l): az-al-mak düz-el-mek kör-el-mek doğru-l-mak sivri-l-mek eğri-l-mek dar-al-mak

  Not: Bu ek "k" ile biten kelimelere gelince "k" düşer: küçü(k)-l-mek alça(k)-l-makyükse(k)-l-mek

  -la/-le: ot-la-mak yem-le-mek baş-la-mak yavru-la-mak tek-rar-la-mak bayat-la-mak tuz-la-mak zayıf-la-mak bağış-la-mak

  Not: Bu ekle ünlemlerden üf-le-mek of-la-mak; ses taklidi için kullanılan kelimelerden gür-le-mek şar-la-mak zır-la-mak hav-la-mak hor-la-mak biçiminde de fiiller türetilir.

  b) Fiilden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları:

  -(a)la/-(e)le:eş-ele-mek kov-ala-mak.

  -(i):sür-ü-mek kaz-ı-mak

  -(i)l:dik-il-mek yak-ıl-mak üz-ül-mak

  -(i)n:sil-in-mek kaç-ın-mak gör-ün-mek

  -(i)ş:gir-iş-mek kız-ış-mak böl-üş-mek

  -(i)t:eri-t-mek oyna-t-mak yürü-t-mek

  -d(i)r:çiz-dir-mek yaz-dır-mak ör-dür-mek aç-tır-mak kes-tir-mek

+ Yorum Gönder