+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda İsim Kök Ya Da Gövdelerinden Fiil Türetme Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İsim Kök Ya Da Gövdelerinden Fiil Türetme Hakkında Bilgi
  İsim kök ya da gövdelerinden fiil türetme Hakkında Bilgi kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  İsim Soyu Köklerden Fiil Türeten Ekler

  e-i-a(l): az-al-mak, düz-el-mek, kör-el-mek, doğru-l-mak, sivri-l-mek, eğri-l-mek, dar-al-mak

  Not: Bu ek, "k" ile biten kelimelere gelince "k" düşer: küçü(k)-l-mek, alça(k)-l-mak, yükse(k)-l-mek

  -la/-le: ot-la-mak, yem-le-mek, baş-la-mak, yavru-la-mak, tek-rar-la-mak, bayat-la-mak, tuz-la-mak, zayıf-la-mak, bağış-la-mak

  Not: Bu ekle, ünlemlerden üf-le-mek, of-la-mak; ses taklidi için kullanılan kelimelerden gür-le-mek, şar-la-mak, zır-la-mak, hav-la-mak, hor-la-mak biçiminde de fiiller türetilir.

  -laş/-leş: haber-leş-mek, mektup-laş-mak, güzel-leş-mek, iyi-leş-mek, ağır-laş-mak.
  -ar/-er/-r: baş-ar-mak, mor-ar-mak, kara-r-mak, yeş(yaş)-er-mek, gö(gök)er-mek, boz-ar-mak.
  -a/-e: yaş-a-mak, kan-a-mak, tün-e-mek, uzun: uz-a-mak, oyunyn-a-mak
  -sa/-se: benim-se-mek, su-sa-mak, garip-se-mek
  -da/-de: Ses taklidi için kullanılan kelimelerden: gümbür-de-mek, takır-da-mak, hırıl-da-mak, inil-de-mek, şırıl-da-mak, uğul-da-mak
  -kir (-kır/-kur/-kür): Yansımalardan fiil türetir: püs-kür-mek, hay-kır-mak, fış-kır-mak, hıç-kır-mak

+ Yorum Gönder