+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Kelimelerin Cümle İçinde Kazandığı Anlamlar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kelimelerin Cümle İçinde Kazandığı Anlamlar Hakkında Bilgi
  Kelimelerin Cümle İçinde Kazandığı Anlamlar Hakkında Bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Kelimelerin Cümle İçinde Kazandığı Anlamlar

  Cümleler bir duyguyu, düşünceyi, ya da olguyu aktarırlar. Dolayısıyla her cümlenin bir anlamı, iletisi vardır. Buna göre cümleleri anlamsal yönden inceleyebiliriz.

  Kimi cümleler içerdikleri düşünce ya da iletileri yönüyle birbirine çok yakındır. İşte bu tür cümlelere yakın anlamlı cümle denir.

  “Gerçek sanat yapıtı yaşamdan beslenir.”
  “Büyük sanatçı, yapıtlarında yaşamı anlatır.”
  Birinci cümlede “gerçek sanat yapıtının yaşamdan beslendiği, yani gerçek yaşamı anlatması gerektiği” anlamı vardır. İkinci cümle de “büyük sanatçının yapıtlarında gerçek yaşamı anlattığı” anlamını içerir. Öyleyse bu cümleler yakın anlamlıdır.

  “Bir dönem geçmişteki ustaların izinden gitmeyen yazar yoktur.”
  “Hemen her yazarın bir süreliğine büyük yazarlara özendiği olmuştur.”
  Her iki cümlede de “yazarların, belli bir dönemde büyük sanatçıların etkisinde kaldığı” anlamı vardır.

  Kimi cümleler, içerdikleri anlam yönüyle birbirleriyle uyuşmaz, birbirinin tam tersi düşünceleri aktarır. Bu tür cümleler anlamca birbiriyle çelişir. Böyle cümlelerde birinde “ak” denen şeye, ötekinde “kara” denir.

  “Öykücü, çevresinde gözlemlediklerini yorumlayarak öyküsünü kurar.”
  “Öykü yazarı, gördüklerini onlara bir şey katmadan öyküsüne aktarır.”

  Birinci cümlede “öykücünün, gözlemlediklerini yorumlayarak, yani ona düş gücünü katarak aktardığı” anlamı vardır. İkinci cümlede ise “öykü yazarının, gözlemlerini olduğu gibi, yani yorumlamadan aktardığı” anlamı söz konusudur. Her iki anlam birbirinin tam tersidir. Dolayısıyla bu cümleler anlamca çelişmektedir.

  “Yazarlar, eserlerini oluştururken elbette okuru görmezden gelmez.”
  “Bir yazar, yapıtını kaleme alırken kimseyi dikkate almaz, kendi bildiği gibi davranır.”
  cümleleri de anlamca birbiriyle çelişmektedir. İlk cümlede “yazarın okuru dikkate alması gerektiği”, ikinci cümlede ise “yazarın kimseyi dikkate almadığı, kendi bildiğini yaptığı” anlamı vardır.

  Cümlede bir düşünce doğrudan aktarılabileceği gibi dolaylı yönden de aktarılabilir.

+ Yorum Gönder