+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsü Ve Bölgelere Göre Dağılımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsü Ve Bölgelere Göre Dağılımı
  Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsü Ve Bölgelere Göre Dağılımı  BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ

  1-Bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.
  2-Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar.
  3- Bitkilerden ilaç yapılır.
  4-Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.
  5-Bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (Orman ,Çalı, ot gibi)


  TÜRKİYE’DE BULUNAN BİTKİ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

  Türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.Bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.

  Relik (kalıntı) bitkiler:Ülkemizde dördüncü jeolojik zamanda görülen iklim değişiklikleri bitki topluluklarının dağılışı üzerinde etkili olmuştur.Karadeniz iklim bölgesine ait bitkilerin Akdeniz iklim bölgesinde, Akdeniz iklim bölgesinde yer alan bitkilerinde Karadeniz iklim bölgesinde yer alması bu şekildedir. Akdeniz bölgesinde yer alan kayın, porsuk, fındık ve gürgen gibi ağaçlar relik topluluklardır.

  Ülkemizde yer alan bitkilerin yaklaşık üçte biri günümüz iklim şartlarının ortaya çıkmasından daha önce oluşmuş kalıntı bitkilerdir.

  Endemik bitkiler:Yeryüzünde sadece belirli bir bölgede yetişen bitki topluluklarına denir.

  Ülkemizin yer şekillerinin çok çeşitlilik göstermesi ve geçmişte sık sık önemli iklim değişimlerinin yaşanması endemik türler bakımından zenginleşmesini sağlamıştır.

  Üçüncü zamanda geniş alanlar kaplayan bazı bitkiler geçen süre içinde iklim şartlarının değişmesi ve yer şekillerinin de etkisiyle bazı bölgelerde günümüze kadar kalabilmiştir.

  *Kasnak meşesi Dedegöl ve Davras dağlarında yar alan karstik çukurlarda,

  *Sığla ağaçları Köyceğiz gölü çevresinde,

  *Datça hurması Teke ve Datça yarımadalarında,

  *Kazdağı köknarı Kaz dağında,

  *İspir meşesi Kastamonu ve Yozgat çevresinde.

  Ülkemizde 3000-4000 civarında endemik bitki görülür.

  Kozmopolit bitki:Ülkemizde geniş sahalara yayılmış bitkilerdir.Çam ve meşe türleri böyledir.

  Anıt ağaçlar:Ülkemizde yer alan büyük ve yaşlı ağaçlardır.


  Ülkemizde Bitki Örtüsünün Zengin Olması Şu Faktörlere Bağlıdır;

  a. İklim etkisi

  Karadeniz’de dağların eteklerinde-geniş yapraklı orman görülürken, Karadeniz’de dağların yükseklerinde iğne yapraklı orman görülür.

  Akdeniz’de kuraklığa dayanıklı bitkiler, iç kesimlerde bozkırlar vardır.

  b. Yüzey şekillerinin etkisi

  Dağ kuşaklarının kuzey ve güney yamaçlarında ormanlar birbirinden farklıdır. Örnek: K.Anadolu Dağlarının kuzeyinde aşağıda nemli ve ılıman geniş yapraklı, yukarıda ise iğne yapraklı orman görülür. Aynı dağın güneyinde ise kuraklığa dayanıklı fazla güneş ışığı isteyen kurakçıl bitkiler yetişir. Yine yükseltinin artmasına bağlı olarak da, bitki örtüsü farklılık gösterir. Örnek: Toroslarda 1000m’ye kadar, kuraklık isteyen Kızılçam ormanları yetişirken, daha sonra soğuğa dayanıklı sedir ormanları görülür.

  c. Toprak ve Ana Materyalin Etkisi

  Bitkilerin besin maddesi isteği ve kök gelişim özellikleri farklıdır. Bazı bitkiler kireçli arazileri, bazı bitkiler yumuşak ve kumlu ana materyalleri tercih eder. Tuzlu topraklarda Fıstık çamı, ve sarıçam yetişmez, bunlar kumlu topraklarda yetişir.

  d. İnsan etkisi

  Ülkemizde medeniyetler eskiden beri geliştiği için, bitki örtüsü çok tahrip edilmiştir. Akdeniz’de kızılçam ormanlarının yerini çalı toplulukları almış, İç ve D.Anadolu ormanlarının yerini bozkırlar almıştır.

  e. İklim değişmeleri

  4. Jeolojik zamanda, soğuk ve az yağışlı devirde Avrupa ve Sibirya’da yetişen bitkiler Anadolu’da yayılmıştır. Sıcak ve nemli devirde Akdeniz iklim bölgesinde yetişen bitkiler Anadolu’nun kuzeyine kadar ilerlemiştir. Yurdumuzda geçmişteki iklim şartlarına göre yetişmiş bazı bitkilerde bulunmaktadır. Ülkemizin bu özelliği, daha önceden yetişmiş olan bitkilerin tamamen ortadan kalkmasını engellemiştir. Bu nedenle ülkemizdeki bitkilerin üçte biri kalıntı bitkilere aittir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bitkilere Endemik bitkiler denmektedir.
 2. Ezlem
  Üye

  Ülkemizde Akdeniz bölgesinde maki bitki örtüsü, Karadeniz bölgesinde orman bitki örtüsü ve İç Anadolu bölgesinde bozkır bitki örtüsü bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


türkiyede bitki topluluklarının dağılışı,  bitki ve hayvanların coğrafi bölgelere göre dağılımı