+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Ders Notları Kısaca Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Ders Notları Kısaca Bilgiler

  Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık


  İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir.
  Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Ders Notları
  Türkiye’de Tarımı ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  İklim, Yerşekilleri, Toprak Bakımı, Sulama, Tohum Islahı, Gübreleme, Makineleşme, İlaçlama, Pazarlama, Tarımı Destekleyen Kuruluşlar

  İklim: Tarımsal üretim büyük ölçüde yağışlara bağlıdır. Türkiye’de yağışın yıl içindeki dağılışı düzensizdir.Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler hariç bütün bölgelerimizde yazlar kurak geçer. Kışların ılık geçtiği kıyı kesimlerinde don olayları çok enderdir. Sıcaklığın çok düşük değerlere indiği iç ve doğu bölgelerde don olayları uzun sürer. Buna bağlı olarak tarımsal ürün çeşitliliği ve tarım yapabilme süresi kıyıdan iç kesimlere, batıdan doğuya doğru azalır. Kışların ılıman geçtiği bölgelerde sebze,meyve ve sanayi ürünleri üretimi yaygınken, iç bölgelerde soğuk iklim şartlarına dayanıklı tahıl,üzüm,elma vb. ürünlerin üretimi yaygındır.

  Yer şekilleri: Türkiye’nin ortalama yüksekliğinin fazla olması, ekonomik faaliyetleri genellikle olumsuz etkilenmiştir. Yükselti tarımsal faaliyetlerin sınırlanıp, hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Dağlık ve engebeli arazi yapısı tarım topraklarının dağınık ve küçük olmasına yol açmıştır. Bu durum makine kullanımı da zorlaştırmıştır.

  Toprak Bakımı: Tarım topraklarında devamlı üretim yapılabilmesi, toprağın mineralce zengin olmasına bağlıdır. Sürekli olarak üzerinde tarım faaliyeti yapılan toprağın, çeşitli şekillerde bakımının yapılması gereklidir. Toprak analizi ile topraktaki mineral maddeler belirlenir. Böylece toprağın hangi tür bitkilere elverişli, hangi tür gübreye ihtiyacı olduğu saptanarak daha bilinçli tarım yapılır.
  Taşlı topraklarda taşların ayıklanması,drenajı iyi olmaya topraklarda suyun,tuzlu topraklarda tuzun topraktan uzaklaştırılması ve toprağın havalandırılması toprak bakımı ile ilgili faaliyetlerdir.

  Sulama: Türkiye’de tarımsal verimi etkileyen en önemli faktör sulamadır. Ülkemizin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklimin etkisindedir. Çoğu yerde tarımsal faaliyetin yoğunlaştığı yaz döneminde, kuraklık hüküm sürmektedir. Bu da tarımdaki su ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca, yağışların düzensiz düşmesi, özellikle tahıl tarımının yaygın olduğu sahalarda, nadas uygulaması yapılmakta ve her yıl üretimde dalgalanmalara neden olmaktadır.Nadas sulama imkanının olmadığı sahalarda toprağın 1 yıl boyunca su tutması için boş bırakılmasıdır.Nadas verim düşüklüğüne neden olan olaylardan biridir.

  Türkiye’de sulama yaygınlaştırılırsa;
  Kuru tarım (nadas) metodu uygulaması sona erer.
  Bir yılda, birden fazla ürün alınan sahalar genişler.
  Tarım iklime bağımlılıktan kurtulur ve bilhassa tahılların üretiminde yıllara göre dalgalanmalar azalır.
  Üretimde süreklilik sağlanır.
  Ürün artışı sağlanır.
  Tahıl tarımı yerine, sebze ve meyve tarımı ile endüstri bitkileri ekimi yaygınlaşır.
  Çiftçilerin tarım ürünlerindeki verimi ve geliri artar. Buna bağlı olarak, göç olayında azalma görülür.
  Tarımın milli gelir içindeki ve ihracatındaki payı artar.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Dünya ülkeleri arasında Türkiye tarım ve hayvan yetiştiriciliği ile önemli bir yere sahiptir. Özellikle son yıllarda devlet tarafından vatandaşlara sağlanan altyapı ve sulama imkanları ile tarım daha çok gelişmiştir. Hayvancılığın daha çok mera ve otlaklar da yapılması nedeniyle bunlarla ilgili olumlu yönde yasal düzenlemeler yapılıyor.
+ Yorum Gönder


türkiyede tarım ve hayvancılık,  türkiyede tarim ve hayvancilik,  türkiyede tarım ve hayvancılık ders notları,  türkiyede tarım ve hayvancılık özet,  türkiye tarım ve hayvancılık,  ulkemizde tarim ve hayvancilik hakkinda