+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda İstanbul'un Camilerinden Olan Ağa Camii (Beyoğlu) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İstanbul'un Camilerinden Olan Ağa Camii (Beyoğlu)
  Ağa Camii (Beyoğlu)


  Beyoğlu'nda İstiklâl caddesindedir. Caminin batısı Sakızağacı Caddesi'ne, kuzeyi Maliyeci Sokağı'na bakmaktadır. 1003/1594 yılında Galatasaray ağası Şeyhülharem Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. II.Mahmut 1834 yılında camiyi onartmıştır. Doğudan Rumeli han'a bitişik olan caminin etrafı çevre duvarıyla kuşatılmıştır. Maliyeci Sokağı'na bakan ana kapıdan avluya girilmektedir. Tamamı kesme taş olan yapının tüm kenarları taraklı mozaikle çerçeve içine alınmıştır. Cami, üstte sivri kemerli, dıştan revzenle kaplı, içeriden sitilize Türk çiçek motifli, renkli cam pencerelerle, altta ise dikdörtgen kesitli ve demir parmaklıklı iki sıra pencereyle aydınlatılmıştır. Yapıyı saçak hizasında dolaşan palmet frizinin hemen altında bir üçgenler kuşağı yer alır. Dışarıdan çokgen bir çıkma yapan mihrabın hemen arkasında, içinde bânisinin gömülü olduğu bir hazire yer alır. Caminin kuzeybatısındaki kesme taş minarenin, dikdörtgen kesitli kaidesinden petek kısmına, prizmatik üçgenlerle geçilmiştir. Silindir gövdeli ve şerefe korkulukları kesme taş olan minare, ahşap üzerine kurşun kaplı bir külah ile örtülmüştür.

  Dört basamakla çıkılan kâgir son cemaat yerinden bir kapıyla harime geçilmektedir. Girişte, fevkâni mahfilin tam altında kalan iki bölüm sağ ve solda ahşap korkuluklarla ayrılmıştır. Harim, mahfilin altında kalan giriş bölümüne göre biraz daha yükseltilmiştir. İki basık paye, kuzeybatıdan bir merdivenle çıkılan fevkani mahfili taşır. Payelerle mahfilin birleştiği yeri mukarnaslı konsollar desteklemektedir. Mahfilin altı kalem işiyle bezenmiştir. Enine dikdörtgen harim, kenarları parhlanmış iki paye ile üçe ayrılmıştır. Payeler, zeminden belirli bir yüksekliğe kadar on iki köşeli yıldızlardan oluşan geometrik süslemeyle kaplıdır. Tavan, klasik üslupta kalem işi ile bezelidir. Mahfil seviyesinden başlayan siyah üzerine altın yaldızlı yazı kuşağı iki koldan mihrabın tepeliğine kadar dolaşır. Duvarlar, zeminden itibaren pencerelerin ortasına kadar mavi, yeşil fayanslarla kaplıdır. Caminin içi, klasik motifler kullanılarak Kütahya çinileriyle, pencereler ise kalem işleriyle süslenmiştir.


  Avlusunda, aralarında ajurlu mermer şebekeler ve içbükey çeşme aynaları olan, sivri kemerli sütunların oluşturduğu çokgen planlı bir şadırvan bulunmaktadır. Şadırvan Mimar Sinan'ın eseridir. Bugün yerinde olmayan, fakat Mimar Sinan'ın tezkirelerinde adı geçen Kasımpaşa'daki, Sinan Paşa Camisi'nden getirtilmiştir. Fıskıyesi ise Oluklubayır Tekkesi'nden getirilmiştir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ağa Camii istanbıulda bulunan bir çok tarihi camilerden biridir. bu tarihi cami istanbul Beyoğlu'nda bulunmaktadır. ağa caminin gölsellerine baktığınız zaman bu tarihi caminin çok büyük olmadığını ve okadar da zarar görmediğini görebilrsiniz.
+ Yorum Gönder