+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda İstanbul'un Camilerinden Olan Çandarlı İbrahim Paşa Camii (Eminönü) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İstanbul'un Camilerinden Olan Çandarlı İbrahim Paşa Camii (Eminönü)
  Çandarlı İbrahim Paşa Camii (Eminönü)  Eminönü İlçesi'nde, Mercan Ağa Mahallesi'nde, Uzunçarşı Caddesi ile Fincancılar Yokuşu'nun kavşağında yer almaktadır. Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa (1429-1499) tarafından yaptırılan bu caminin yanında bir medresesi de bulunmakta, ayrıca bir mektebi olduğu da Vakfıyeden öğrenilmektedir. Günümüzde sadece cami ayakta kalabilmiştir.

  Çandarlı İbrahim Paşa Camisi'nin, cümle kapısı üzerinde bulunan kitabeden öğrenildiğine göre, inşaatı 898/1492'de başlamış ve 900/1494'te bitirilmiştir. Tarih boyunca çeşitli yangın ve depremlerle tahrip olmuştur. Yakın tarihlerde de onarılarak ibadete açılmıştır.

  Plan olarak enlemesine dikdörtgen biçiminde, kesme taştan, çatılı ve bir minarelidir. Ayrıca sekiz sütunlu bir son cemaat yeri bulunmaktadır. 1559'da çizilen bir gravürde çatılı olduğu görülmektedir. Evliya Çelebi de binayı tarif ederken çatılı olduğundan söz etmektedir. Cümle kapısı az çıkıntılı ve kemerlidir. Son cemaat duvarında sağda ve solda birer mihrap bulunmaktadır. Son cemaat yerinin sütun araları sonradan duvarla örülmüşken son onarımlarda yıkılarak kaldırılmıştır. Sütunlar ve başlıkları da değiştirilmiştir. Caminin altta on altı, üstte on yedi penceresi vardır. Giriş kapısı içinden altı betonarme sütun üzerindeki mahfile çıkılmaktadır. Minare kaidesi, on bir kenarlıdır ve gövdeye dik baklavalarla geçiş yapmaktadır. Gövde hemen hemen kaidesi kadar kalındır. Tavan ahşap alçıdan mukarnaslı olup, her ikisi de yenidir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İstanbul da bildiğiniz gibi sayısız tarihi cami bulunmaktadır. bunlardan biri de emin önüde bulunan Çandarlı İbrahim Paşa Camiisidir. bu tarihi caminin tam adresini verecek olursak bu cami ; Mercan Ağa Mahallesi'nde, Uzunçarşı Caddesi ile Fincancılar Yokuşu'nun kavşağında yer almaktadır.
+ Yorum Gönder