+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiyede Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiyede Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
  Türkiyede Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler  A. Fiziki Faktörler
  İklim özellikleri
  Yer şekilleri
  Toprak özellikleri
  Su kaynakları
  B. Beşeri Faktörler
  Sanayileşme
  Tarım
  Yeraltı kaynaklarının işletilmesi
  Ticaret
  Turizm
  Ulaşım
  NOT: Nüfus dağılımında beşeri faktörler daha çok etkiliyse, o ülke sanayileşmiş ve gelişmiş ülke demektir.
  NOT: 2006 yılından itibaren nüfus sayım sistemi değişmiş, adrese dayalı nüfus sayımı yapılmaya başlanmıştır (vatandaşlık numarası esas alınarak).


  TÜRKİYE’DE NÜFUS DAĞILIŞI

  Türkiye’de kıyı kesimleri, iklimin elverişli olmasından dolayı tarımsal etkinlikler için uygun koşullar oluşturur. Bu nedenle kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır.
  Kışları çok soğuk geçen yüksek ve engebeli alanlar ile kuraklığın yaygın olduğu kesim*lerde nüfus yoğunluğu azdır.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Nüfusun Dağılışı hakkında özet bilgiler


  Dünya’nın her yerinde nüfus dağılımı aynı değildir. Bu dağılımda;

  • İklim,
  • Bitki örtüsü,
  • Yer şekilleri,
  • Tarımsal etkinlikler,
  • Endüstri,
  • Madenler,
  • Ulaşım,
  • Ticaret

  gibi doğal ve beşeri koşulların etkisi vardır.
  UYARI : Nüfusun dağılışında yer şekilleri, iklim, doğal bitki örtüsü, su kaynakları gibi doğal koşulların belirleyici olduğu ülkeler ve bölgeler, ekonomik bakımdan geri kalmış yerlerdir. Gelişmiş bölge ve ülkelerde nüfusun dağılışı daha çok ekonomik koşullara bağlıdır.
+ Yorum Gönder