+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Göç ün aile üzerindeki etkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Göç ün aile üzerindeki etkisi
  Göçün Aile Üzerindeki Etkisi  Toplumun çekirdeğini oluşturan aile, sosyal değişmelerin olumlu yada olumsuz etkilerinin en çabuk ve en açık şekilde görüldüğü birimdir.
  Bilindiği gibi içinde yaşadığımız yüzyıl çok hızlı değişimlere sahne olmaktadır. Bu değişimler evrensel boyutlarıyla pek çok sosyal problemleri de beraberinde getirmektedir. Toplumsal değişimler, kontrol altına alınabildiği ve iyi yönlendirmeler yapılabildiği ölçüde olumsuz etkilerden arındırılarak sağlıklı gelişmelere dönüşebilir.
  Nitekim yüzyılın bu çalkantılı dönemecinde ailelerde birlik ve beraberliğini koruyabilmek ve sahip olduğu kaynaklan en iyi şekilde kullanmak için ihtiyaçlarını büyük bir dikkatle belirlemeye ve rasyonel seçimler yapmaya çaba sarf ediyor" ülkemizde ise bu sosyal değişmeler 1940'lı yıllarda sanayileşme ile birlikle başlamıştır. Sanayileşmenin tabii sonucu olarak ortaya çıkan şehirleşme ve köyden şehre göç olayı, ailenin geleneksel yapısını büyük ölçüde etkiliyor.

  Artık, geleneksel kır ailesini yerini çekirdek aileye bırakıyor. Köyden şehre göç olgusu şehir hayatına uyum sağlam çabalarının yanı sıra;ekonomik ve sosyal pek çok etkenle birlikte ailelerin dayanışma mekanizmalarım yeni baştan uyarmakta, örf-adet ve gelenekler gibi tarihi formların çağdaş şartlar içinde yeni kalıplarını üretmektedir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Göç demek kişilerin bulunduklrı yerden bir başka yere gitmelerine denilmektedir. peki göçler aileler üzernde nasdıl etkiler yapmaktadırlar. iş için aile bireylşeri göç etti,kleri zaman aile geçimini karşılayabilir hale gelir bu da olumlu bir etkidir. ama göçler de bazen aile fertleri asimile olur bu da kişinin bakış açını değiştireceğinden aileye olan davranışlarını da değiştirir bu hem iyi hem de kötü yönde olabilme ihtimalini taşımaktadır.
+ Yorum Gönder


göç ve aile,  göçün aile üzerindeki etkisi