+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiyede Toryumun Çıkarıldığı Bölgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Türkiyede Toryumun Çıkarıldığı Bölgeler
  Türkiyede Toryumun Çıkarıldığı Bölgeler  1959 yılı sonlarına doğru Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Eskişehir’e bağlı Sivrihisar ilçesinin kuzey batısında,Karaburhan, Kızılcaören, Karkın ve Okçu Köyleri arasında yer alan 15 km2‘lik bir sahada, toryumun yanı sıra nadir toprak elementleri, barit ve fluorit de içeren karmaşık yapılı yataklara rastlanmıştır.


  toryum.gif


  1977 yılında MTA tarafından hazırlanan rapora göre bölgedeki cevherin ortalama tenörü % 0,21 ThO2 olup, toplam rezerv yaklaşık 380.000 ton ThO2 civarındadır. Toryum, monazit ve torobastnazit minerallerinin kafes yapısında yer almaktadır.

  Toryum tenörü, seçme numunelerde % 3′e kadar çıksa da yatağın ortalaması %0,2′dir. Toryum ihtiva eden Sivrihisar cevher yatağındaki, Yaylabaşı ve Kocayayla bölgelerinde yeterli sayıda sondaj yapılamadığından bu bölgelere ait kesin rezerv tespiti mevcut değildir. Bu bölgelerle birlikte, Kuluncak, Hekimhan, Malatya, Felahiye, Kayseri ile Sivas ve Diyarbakır il sınırları içinde rastlanan toryum yataklarında gerekli çalışmaların yapılması sonucunda, Türkiye'nin toryum rezervinin artacağı tahmin edilmektedir. Bulunan ve araştırılmakta olan toryum yatakları ile, Türkiye’nin, dünyanın en büyük toryum rezervine sahip ülkelerden biri konumunda olduğu söylenebilir.

  Teknolojik sorunların çözülebilmesi şartıyla, Türkiye, nükleer enerji hammaddesi olan toryum açısından önemli bir potansiyele sahiptir ve zenginlik sınıflandırmasında toryum madeni çok zengin maden sınıfında bulunmaktadır. Dünya maden potansiyeli içerisinde Türkiye'nin payına bakıldığında ise, toryum (basnazit) madeninde önemli miktarda rezerve sahip olduğu görülmekte ve rekabet gücünün yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ortalama tenörün düşüklüğü (%0,2) ve rezervin yapısının karmaşık olması, toryumun tek başına ekonomik olarak çıkarılabilirliğini güçleştirmektedir.

  Eskişehir'deki Sivrihisar yöresi cevherinde bulunan mineraller ile nadir toprak elementleri ve toryumun ayrılma/saflaştırma teknolojisinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalar 2003 yılından beri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), MTA ve ETİ Holding tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilmesi planlanan toryum oksidin ayrılma/saflaştırma teknolojisinin geliştirilmesi ile enerji sektöründe kullanılabilirliği araştırmaları, TAEK’de Nükleer Yakıt Teknolojisi Geliştirilmesi projesi kapsamında yürütülmektedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait bu maden sahasında, 9. Kalkınma Planı döneminde (2007 – 2013), gerekli yatırımlar yapılarak üretime geçilebileceği tahmin edilmektedir.

  Aralık 2007′de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Bakanlık olarak toryumun nükleer enerji üretiminde kullanılması konusunda 90′lı yıllardan beri önemli çalışmalar yaptıklarını, toryumu nadir toprak elementlerinden ayrıştırmayı başardıklarını söyledi.

  Nükleer yakıt olarak kullanılan uranyumla ilgili yakıt teknolojisi pek çok ülkede mevcuttur. Üretilen yakıt uranyum fiyatları ise düşük oranlarda (Ekim 2005’de 81,25 $ / kgU) seyretmektedir. [kaynak belirtilmeli] Dünyadaki uranyum stoklarının ve rezervin fazlalığı nedeniyle görünür gelecekte yakıt maliyetinde fazla bir değişim beklenmemektedir. Ayrıca nükleer enerjide yakıt maliyetinin toplam üretim maliyeti içindeki yeri de oldukça azdır (yaklaşık % 10–12). Bu arada, nükleer santrallerin bir özelliği de taze yakıtın kolayca depolanabilmesidir. Böylelikle uzun süre yakıt üreticilerine bağlı kalmadan enerji üretimi mümkün olmaktadır. Bu gerçekler ışığında, dünyada uranyuma olan talebin devam edeceğinin kaçınılmaz olduğu söylenebilir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Toryum, dünyanın en temiz ve güvenilir enerji kaynağı, Türk toprakları dünya Toryum yataklarının yüzde 65′ine sahip. Uranyum gibi, toryum da bir nükleer enerji hammaddesidir. Toryum özellikle enerji üretiminde kullanılabilir olması nedeniyle Türkiye'nin enerji konusundaki bir çok problemine çare olabilecek. Toryum bugün için geleceğini bekleyen bir nükleer yakıt hammaddesi durumundadır.
+ Yorum Gönder


toryum madeni