+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye'nin Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu Nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Ziyaretçi

    Türkiye'nin Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu Nasıldır
    Türkiye'nin Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu Nasıldır kısaca  2. FERAY
    Devamlı Üye

    Türkiye'nin Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu İle İlgili Bilgi

    FİZYOLOJİK NÜFUS YOĞUNLUĞU:
    Toplam nüfusun, ekili-dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa denir. Türkiye’de fizyolojik nüfus yoğunluğu 224’tür.Fizyolojik yoğunluk, tarım alanlarının ülke nüfusa yeterli olup olmadığını ortaya çıkarır. Ülkemizde fizyolojik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz iç Anadolu’dur.


    Türkiye'nin Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu.jpg

    KIR VE KENT NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ:

    1. Büyük şehirlerimizde önemli ölçüde nüfus artı ı meydana gelmiştir.

    2. Büyük kentlerimizin nüfusu hızlı artmaktadır.

    3. Önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan ve daha önce kasaba halindeki yerleşmeler, orta büyüklükte kent durumuna geçmiştir.(Tarsus, Gebze)

    Ülkemizde kentleşme bölgeler ve bölümler arasında farklılıklar gösterir.
    En fazla Marmara, iç Anadolu, Ege ve Akdeniz izler.

    Sonuçlar:

    1. Kent nüfusu, 1927–1997 yılları arasında on kat artmıştır.

    2. Türkiye 1980’li yıllardan sonra kentleşme süresine girmiştir.

    3. Kentleşmenin artması, Türkiye’de sosyal ve ekonomik yönden önemli değişen yol açmıştır.

    4. Kentleşmenin artması iç göçlerle oldu undan kır nüfusu azalmaktadır.
+ Yorum Gönder