+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Acıgöl Havzası Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Acıgöl Havzası Hakkında Bilgi
  Acıgöl Havzası hakkında bilgi kısaca 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  Acıgöl havzası  Acıgöl Afyon ilinin en güney ucunda yer almaktadır. Göl Denizli ve Afyonkarahisar illeri sınırları içerisinde müşterek kalmaktadır.
  Acıgöl, göller bölgesinde yüzölçümü 154 km² olan birkaç metre derinlikten uzun yeri 25 eni 8 km denizden yüksekliği 836 m. olan bir göldür. Acıgöl’ün 80 km2 Dazkırı İlçesi, 40 km2 Başmakçı İlçesi olmak üzere 120 km2′ lik bölümü Afyonkarahisar İli, geri kalan 30 km2 ise Denizli İli sınırları içerisindedir.
  Acıgöl Çevreden inen küçük akarsularla beslenir. Az yağışlı bir çevrede bulunan bu gölün ayağı ve dışarıya akışı yoktur. Bu nedenle suyu tuzludur. Acıgöl Büyük Menderes çöküntü hendeğine bir bölümündeki çanakta oluşmuştur. Gölde yaz ve kış arasında önemli seviye değişikliği olur.
  Acıgöl, Maymun ve Söğüt Dağları ile çevrili sığ ve tektonik bir göl olup, dağlardan gelen kaynak suları ve Başmakçı’dan göle karışan Kocaçay ile beslenmektedir. Acıgöl’ün güneybatı kısmı tuzcul step karakterinde olup Başmakçı tarafında ise tarım arazileri bulunmaktadır ve bu alan Tuz Gölü havzasında yetişen nadir tuzcul bitkilerin en batı yayılış alanıdır. Yüksek oranlı sodyum sülfat oranıyla Tuz Gölü’nden sonra Türkiye’nin en tuzlu gölüdür.
  Acıgöl’ün Önemli Kuş Alanı (ÖKA) olmasını sağlayan türlerin başında; angıt, flamingo, kılıçgaga, akça cılıbıt, mahmuzlu kız kuşu ve gülen sumru gibi kuş türleri gelmektedir.
  Göl alanının şu an herhangi bir koruma statüsü olmayıp 2003, 2004 ve 2005 yıllarında Av Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir.
  Gölde eski tarihlerde yapılan gözlemlerde 203 kuş türü bulunduğu belirtilmekle birlikte bu konuda net bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. 2001 yılından beri yapılan gözlemlerde gölde 119 kuş türü tespit edilmiş olup bu gözlemlere devam edilmektedir.

  Acıgölün Özellikleri

  Acıgöl, Maymun ve Söğüt Dağları ile çevrili sığ ve tektonik bir göl olup, dağlardan gelen kaynak suları ve Başmakçı’dan göle karışan Kocaçay ile beslenmektedir. Acıgöl’ün güneybatı kısmı tuzcul step karakterinde olup Başmakçı tarafında ise tarım arazileri bulunmaktadır ve bu alan Tuz Gölü havzasında yetişen nadir tuzcul bitkilerin en batı yayılış alanıdır. Yüksek oranlı sodyum sülfat oranıyla Tuz Gölü’nden sonra Türkiye’nin en tuzlu gölüdür.
  Toplam yüzölçümü 150 km2 olan Acıgöl’ün 80 km2 Dazkırı İlçesi, 40 km2 Başmakçı İlçesi olmak üzere 120 km2′lik bölümü Afyonkarahisar İli, geri kalan 30 km2 ise Denizli İli sınırları içerisindedir.
  Acıgöl’ün Önemli Kuş Alanı (ÖKA) olmasını sağlayan türlerin başında;angıt, flamingo, kılıçgaga, akça cılıbıt, mahmuzlu kız kuşu ve gülen sumru gibi kuş türleri gelmektedir.
  Göl alanının şu an herhangi bir koruma statüsü olmayıp 2003, 2004 ve 2005 yıllarında Av Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Acıgöl’de yaşayan ve konaklayan kuş türleri ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler (Ramsar ve Bern) ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince koruma altında olan kuş türleridir. Acıgöl’ün Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) listesine dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup önümüzdeki yıllarda bu kapsama alınması beklenmektedir.
  Gölde eski tarihlerde yapılan gözlemlerde 203 kuş türü bulunduğu belirtilmekle birlikte bu konuda net bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. 2001 yılından beri yapılan gözlemlerde gölde 119 kuş türü tespit edilmiş olup bu gözlemlere devam edilmektedir.
  Acıgöldeki kuş türleri
  Acıgöl, Maymun ve Söğüt Dağları ile çevrili sığ ve tektonik bir göldür. Dağlardan gelen kaynak suları ve Başmakçı’ dan göle karışan Kocaçay ile beslenmektedir. Güneybatı kısmı tuzcul step karakterinde olup Başmakçı tarafında ise tarım arazileri bulunmaktadır. Acıgöl, Tuz Gölü havzasında yetişen nadir tuzcul bitkilerin en batı yayılış alanıdır. Yüksek oranlı sodyum sülfat oranıyla Tuz Gölü’nden sonra Türkiye’nin en tuzlu gölüdür. Acıgöl’ün Önemli Kuş Alanı (ÖKA) olmasını sağlayan türlerin başında angıt, flamingo, kılıçgaga, akça cılıbıt, mahmuzlu kız kuşu ve gülen sumru gelmektedir. Alanın şu an herhangi bir koruma statüsü olmayıp 2003 ve 2004 yıllarında Av Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Ramsar alanı ilan edilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup Ramsar kapsamına alınması beklenmektedir. Gölde eski tarihlerde yapılan gözlemlerde 203 kuş türü bulunduğu belirtilmiş olmakla birlikte bu konuda net bir sonuca ulaşılamamıştır. Bununla ilgili en son 2001 yılından beri kuş araştırmacısı Derya Kahraman tarafından yapılan gözlemlerde 119 tür tespit edilmiştir. Göldeki kuş türleri envanterini çıkartma çalışmaları devam etmektedir. 2004 yılı içerisinde 6-9 Ekim tarihleri arasında Acıgöl’ün de içinde bulunduğu Hambat Ovası ile ilgili bir sempozyum yapılmış olup buranın bitki örtüsü, hayvan türleri, tarihi yerleri vs. gibi konularla bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
+ Yorum Gönder