+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Drağman Yunus Camii Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Drağman Yunus Camii Hakkında Bilgi
  Drağman Yunus Camii
  Drağman Yunus Camii İstanbul'da Fatih ilçesinde Draman'da Derviş Ali mahallesinde bir camidir. Caminin mimarı Mimar Sinan'dır. Eskiden külliye olan cami imaretinden geriye sadece cami kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın tercümanlarından Drağman Yunus Bey tarafından yaptırılmıştır. Tekke ve medreseli ilk cami Sünbüli tekkesi merkezlerindendi.


  Cümle kapısı Draman caddesindedir. Karşıt iki yönden merdivenlidir. Duvarları taş, dörder pencerelidir. Cami, dikdörtgen planlıdır. Harimin kuzeyinde iki katlı mahfiller vardır, kadınlar kısmı üst kattadır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Drağman Yunus cami İstanbul Draman'da Derviş Ali mahallesinde bulunan bir camidir. Darğman camisinin mimarı mimar sinandır. Drağman cami daha önce külliye iken geriye sadece cami kısmı kalmıştır.
+ Yorum Gönder