+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Diyarbakır bahçe çeşmeleri, Diyarbakır en güzel çeşmeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Diyarbakır bahçe çeşmeleri, Diyarbakır en güzel çeşmeleri
  Diyarbakır bahçe çeşmeleri


  Diyarbakır bahçe çeşmeleri.jpg


  Diyarbakır’da Su Mimarisi konulu tez çalışmamız, Diyarbakır merkezindeki Türk Döneminde inşa edilen su ile ilgili mimari yapılarından tarihi taş köprü, hamam ve çeşme yapılarını içermektedir. Yapılan incelemelerde toplam 42 adet su yapısı (Köprü, Hamam, Çeşme) tespit edilmiştir. Eserlerin yoğunluk alanı Diyarbakır merkezinde sur içidir. Bu yapılar 3 köprü, 6 hamam, 33 çeşmeden meydana gelmektedir. Yapılan çalışmalarda su yapıları kendi içinde ve Anadolu’nun diğer su mimari yapılarıyla değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Günümüzde mevcut olmayan ve salnamelerde geçen 130 çeşme, adı bilinen 14, adı bilinmeyen 10, toplam 24 hamam kısaca açıklanmıştır. Bölgenin fazla dağlık coğrafi konuma sahip olmamasından kaynaklı olarak, köprülerin akarsular üzerinde stratejik noktalarda inşa edildiklerini görülür. İncelenen köprülerde dikkati çeken ana inşa malzemesi siyah renkli bazalt kesme taşıdır. Bu yapılar en azı beş gözlü olmak üzere (Kara Köprü), yedi gözlü (Devegeçidi Köprüsü) ve on gözlü (Dicle Köprüsü) olarak inşa edilmişlerdir. Köprülerden Devegeçidi Köprüsü dik köprü grubunda diğer iki köprü düz köprü grubunda incelenmiştir. İncelenen 6 hamamdan, 4 tanesi haçvari, dört eyvanlı ve köşe halvetli; bir hamam yıldızvari planda inşa edilmiştir. Bir hamamın da sıcaklık bölümü yıkık olduğundan hangi plan tipinde inşa edildiği tespit edilememiştir. Katalogda incelenen çeşmelerden Tahtalı Katsal Sokak Çeşmesi dışında tamamına yakınında özenli taş işçiliği görülmemektedir. Diyarbakır’daki çeşmeler genellikle tek cepheli olarak inşa edilmişlerdir. Şehirde üçyüzlü olarak inşa edilen Hatun Kastal Çeşmesi’nin dışında üç yüzlü, dört yüzlü ve sebilli çeşme örnekleri yoktur. Yapılar dönemlerinin üslup özelliklerini yansıtmakla birlikte mahalli özelliklere de sahiptirler 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Diyarbakırda çeşmelere yerleşimin dağınık olmaması nedeni ile merkezi yerlerdedir. Bu çeşmeler siyah bazalt taşından inşaa edilmişlerdir. Diyarbakırdaki çeşmeler türkler tarafından inşaa edilmiştir. Yapılan yapıldıkları dönemin ve bulundukları yerin özelliklerini yansıtmaktadırlar.
+ Yorum Gönder