+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Diyarbakır Hamravat Havuzu, Diyarbakır Hamravat Su Kemerleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Diyarbakır Hamravat Havuzu, Diyarbakır Hamravat Su Kemerleri
  Diyarbakır Hamravat Havuzu


  Diyarbakır salnameleri. Diyarbakır Büyükşehir Belediye yay.İst.1999.c.4.s.63,270


  1937 yılına ait bir kitapta Hemen her evin avlusunda çok temiz ve çok saf bir su olan Hamravat suyu akar.Bu avlular geniş havuzlar ve türlü çiçeklerle süslüdür’denmektedir Usman Eti.Diyarbekir.Diyarbekir matb.1937.s.5

  Hamravat suyunun her eve gelmesi havuz yapma geleneğini başlatmış,su bollaşınca çiçeğe ilgi artmıştır.Diyarbakır’ın iri,aromalı,renk renk gülleri konakların övüncü olmuştur.
  Dr.Emrullah Güney.Diyarbakır ve yöresinde Doğa-Kültür Turizmi.Diyarbakır.1991.s..64  Şimdilerde ise şair şöyle der
  ‘Diclenin kenarı bağ ile bostan
  Suyundan içerdi,tarla,gülistan
  Masmavi tül gibi her baharistan
  Çevre nakışından bahseden yoktur. (M.Mergen)
  Göz yaşlarım akar,Dicle misali
  Coşar ilk baharın ilk günlerinde
  Andıkça tükenir gönün mecali
  Hatıram hevselin bahçelerinde (M.Mergen)

  1900’lü yılları Nazime Cemiloğlu şöyle anlatıyor:

  Baharın Dicle’nin sefası başkaydı.Hele hele karpuz vakti sonbaharda.Çadırlar kurulurdu.Hülleler yapılırdı.Hüllenin ayakları Diclenin içinde.Geceleri hanımlar toplanırlardı.Geceleri ut çalınırdı.Şarkılar söylenirdi.Karpuzun içi oyulurdu.İçine kül konurdu.İçine gaz dökülür ve yakılırdı.Ay ışığında yukarıdan suya bırakılırdı.O karpuzlar yana,yana art arda suda gelirdi.Seyrine doyum olmazdı o manzaranın’(Şehmıs Diken.İsyan Sürgünleri.İletişim yayi.İst.2005.s.171)
  Faik Ali Ozansoy ise duygularını şöyle dile getirir:

  Dicle maşukadır(sevgili),kamer(ay) aşık
  Suyun üstünde titreşen ışık
  Busedir,Neş’edir, nüvaziştir(Gönül okşayıcı)

  Arif paşa seyahatnamesinde ‘Diclenin canibeyni pek latif bahçeciklerle müzeyyen olup karşıdaki (Kıtırbil) namında bir hristiyan karyesindeki Boran-hanelerden tayarane vücuhdade cevelan eden güvercinler şu umumi çemenzarın kelebekleri hükmünde görünüyorlar’(Şefik Korkusuz.Seyahatnamelerde Diyarbekir.Kent yay.İt.2003.s.141.)

  Arif paşa seyahatnamesinde mesirelik bir yer olan Ben u Sen’i şöyle tasvir eder:
  İşbu iki burcun önünde ve Kıbleye ma’ruz bir mevki’de meşhur (Ben u Sen) mesiresi vardır.Ve mesireni,n onu ağaçlar ve köşkler ve değirmenler ile müzeyyen bir vadi-i nikdir.Ben u Sen mevkii kal’anın şaranbolu pişgahında bir sath-ı mai’ilden ibarettir.Çemenzardır(çimenlik).Bir iki menba ve üç adet havuz vardır…Erzincani İzzet paşa Diyarbekir valisi iken bu mesire hakkında söylediği manzume-i Dilara aşağıya yazılmıştır:
  Manzume-i Ben u Sen
  Bir aceb sefa Gülşen-i rana Ben u Sen
  Görse ger Sa’di Gülistan’a yazardı vasfın
  Çün viri revnak-ı gülgeşt-i musalla Ben u Sen
  Mevki’inde varanın feyz-i meserretden eser
  Gerçi bir vadi-i pür sahra ve saha Ben u Sen
  Gösteririm sana sinemde olan yareleri
  Olmaya kimse bu gülzarda illa ben u Sen
  Gerçi ki her tarafı Amid’in ‘adn-asadır
  Nice mümkün idelim vasfına aya ben u Sen 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Diyarbakırda Hamravat havuzu eski zamanlarda diyarbakırda bütün evlerin avlularında varmış Suyun bol olması diyarbakırdaki konaklara havuz yapma geleneği getirmiş su çok bol olduğu içinde güllere ilgiyi arttırmış yapılan havuzların etrafı güller ile süslenmiştir.
+ Yorum Gönder


diyarbakır hamravat havuzu,  hamravat havuzu iletişim,  hamravat havuzu,  hamravat havuz,  diyarbakır hamravat havuzu iletişim,  hamravat havuzu diyarbakır