+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Muşun Bütün İlçeleri Hakkında Gerekli Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Muşun Bütün İlçeleri Hakkında Gerekli Bilgiler
  Muşun İlçeleri Hakkında Gerekli Bilgiler  Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 140953 olup, 44019’u ilçe merkezinde, 96934’ü köylerde yaşamaktadır Merkez bucağına bağlı 30, Kızılağaç bucağına bağlı 15, Mercimekkale bucağına bağlı 31, Yaygın (Ziyaret) bucağına ağlı 20 köyü vardır İlçe toprakları genelde düz olup, Muş Ovasında yer alır Güneyinde Muş Güneyi Dağları ve Karaçavuşdağları, Kuzeybatısını Şerafettin Dağı, Kuzeydoğusunu ise Otluk Dağları engebelendirir Başlıca akarsuları; Murâd Irmağı ve Karasu’dur

  Ekonomisi tarıma dayalıdır Başlıca tarım ürünleri buğday, şekerpancarı, nohut, arpa ve tütündür Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır En çok küçükbaş hayvan beslenir Şeker Fabrikası, Muş Meyan Kökü Sanâyi AŞ SEK Süt Fabrikası, Yem Fabrikası başlıca sanâyi kuruluşlarıdır İlçe topraklarındaki barit mâdeni işletilmektedir

  Çavuş Dağının kuzeydoğu eteklerinde yer alan İlçe merkezi, ovaya doğru yayılmıştır İlçe merkezinden Elazığ-Tatvan demiryolu ve Bingöl-Tatvan karayolu geçer İlçe belediyesi Cumhûriyetten önce kurulmuştur

  Bulanık: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 78995 olup, 13332’si ilçe merkezinde, 65663’ü köylerde yaşamaktadır Merkez bucağına bağlı 22, Esentepe bucağına bağlı 19, Karaağıl bucağına bağlı 21 köyü vardır Yüzölçümü 1706 km2 olup, nüfus yoğunluğu 46’dır İlçe toprakları yüksek dağlarla çevrili ovadan meydana gelir Kuzeybatısında Akdoğan Dağı, güneyindeBilican Dağları, güneybatısında OtlukDağları yer alır Başlıca akarsuyu Murâd Irmağıdır İlçe merkezinin güneyinde Haçlı Gölü vardır

  Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır Başlıca tarım ürünleri, arpa, buğday ve şeker pancarıdır Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır En çok koyun ve sığır beslenir İlçe merkezi Murâd Suyunun kollarından birisinin kenarında Bulanık Ovasında kurulmuştur

  Hasköy: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 23662 olup, 10532’si ilçe merkezinde, 13130’u köylerde yaşamaktadır Merkez bucağına bağlı 12 köyü vardır İlçe toprakları genelde düzdür Güneyinde Muş Güneyi Dağları, orta kesiminde ise Muş Ovasının bir bölümü yer alır

  Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır Başlıca tarım ürünleri arpa, buğday ve şekerpancarıdır Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır En çok koyun ve sığır beslenir İl merkezi Muş Tohan karayolunun yakınında Muş Ovasında kurulmuştur Merkez bucağına bağlı belediyelik bir köy iken 19 Haziran 1987’de 3392 sayılı kânunla ilçe oldu

  Korkut: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 27441 olup, 3212’si ilçe merkezinde, 24229’u köylerde yaşamaktadır Merkez’e bağlı 37 köyü vardır İlçe toprakları Muş Ovasında yer alır KuzeyiniOtluk Dağları engebelendirir Başlıca akarsuyu Murâd Irmağıdır

  Ekonomisi tarıma dayalıdır Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa ve şekerpancarıdır En çok koyun ve sığır beslenir İlçe merkezi Muş-Bulanık karayolu üzerinde yer alır Merkez ilçeye bağlı bucakken 9 Mayıs 1990’da 3644 sayılı kânunla ilçe oldu

  Malazgirt: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 62851 olup, 19079’u ilçe merkezinde, 43772’si köylerde yaşamaktadır Merkez bucağına bağlı 17, Karakaçan bucağına bağlı 14, Nurettin bucağına bağlı 14, Aktuzla bucağına bağlı 22 köyü vardır Yüzölçümü 1534 km2 olup, nüfus yoğunluğu 41’dir İlçe topraklarının büyük bölümü 1500 m yükseklikte düzlüklerden meydana gelir Doğusunda Top, güney ve güneydoğusunda Süphan Dağı yer alır Murâd Suyu ve kolları ilçe topraklarını sular Murâd Irmağı Vâdisindeki düzlükler Malazgirt Ovası olarak isimlendirilir

  Ekonomisi tarıma dayalıdır Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, şekerpancarı ve baklagiller olup, ayrıca az miktarda ayçiçeği, elma, armut yetiştirilir Yaylacılık metoduyla yapılan hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır Evlerdeki tezgahlarda halı ve kilim dokumacılığı yapılır

  İlçe merkezi Malazgirt Ovasında yer alırİl merkezine 135 km mesâfededir Türk târihinin en büyük zaferlerinden birinin kazanıldığı Malazgirt Ovasında bulunan ilçenin, Türk târihinde önemli bir yeri vardır Belediyesi 1929’da kurulmuştur

  Varto: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 42641 olup, 10980’i ilçe merkezinde, 31661’i köylerde yaşamaktadır Merkez bucağına bağlı 47, Çaylar bucağına bağlı 21 ve Karaköy bucağına bağlı 18 köyü vardır Yüzölçümü 1418 km2 olup, nüfus yoğunluğu 30’dur İlçe toprakları genelde dağlıktır Kuzeyinde Bingöl Dağları, doğusunda Akdoğan Dağı, güneyinde Otluk Dağları, güneybatısında Şerafettin Dağı yer alır Dağlarda gür çayırlarla kaplı yaylalar vardır Dağlardan kaynaklanan suları Murâd Irmağı toplar Akdoğan Gölü veSeki Gölü ilçe sınırları içindedir
  Ekonomisi hayvancılığa dayanır En çok küçükbaş hayvan beslenir Tarıma müsâit alanlar azdır Başlıca tarım ürünü buğdaydır Evlerde kilim dokumacılığı yapılır İlçe merkezi Bingöl Dağları eteklerinde kurulmuştur İlçe toprakları Türkiye’nin en etkili zelzele bölgesindedir Son Varto zelzelesinden sonra yeniden inşâ edilen ilçe gelişmemiştir Muş’u, Hınıs üzerinden Erzurum’a bağlayan karayolu ilçeden geçer İl merkezine 56 km mesâfededir 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Doğu Anadolu da Çavuş Dağının Kuzey doğusunda kurulmuş olan kentin tarihsel çekirdeği içinde bulunan Kalesidir. Muş Laleleri ve Üzümü ile bağdaşmış bir şehirdir. Ancak Muş ekonomik açıdan çok geri kalmış bir şehirdir.
+ Yorum Gönder