+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Höyük nasıl açılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Höyük nasıl açılır
  Höyük nasıl açılır

  Höyük nedir? Eski çağlardan bugüne medeniyet kalıntılarının zamanla tabii olayların tesirinde kalarak meydana getirdiği yayvanca toprak tepe. Anadolu’da bu şekilde tepe halini almış birçok eski köy ve kasaba vardır. Bunlara halk arasında tünsü, tünsek, yöğecik, üyücek, çeçtepe, til, tel, pulur gibi çeşitli isimler verilir. Bu isimler yalnız dış görünüşe bağlı olarak verilmiştir. En doğru ifade tarzı höyük denilmesidir Höyüğün büyüklüğü ve şekli, altındaki yerleşim yerlerinin uzun zaman sürüp sürmemesine bağlıdır. Yerleşim yerlerindeki hayat, asırlarca devam ettiyse, höyükler biraz daha büyük ve gösterişli olabilir. Höyükler daha çok verimli topraklarda düzlük ve ovalarda görülür.

  hoyuk.jpg

  Anadolu’da yeryüzü şekillerine bağlı olarak İç, Güney ve Kuzeydoğu Anadolu’da topluluk gösterirler. Höyükler genellikle Anadolu’da denizlere yaklaştıkça azalır. Su kenarlarına yakın, verimli topraklarda, savunmaya elverişli yerlerde daha çok rastlanmaktadır. Bugün Anadolu’nun pekçok tarafında höyükler vardır. En önemlileri Çorum’da Alacahöyük, Maraş’ta Yassıhöyük, Burdur’da Çatalhöyük, Sivas’ta Adatepe, Sivritepe, Çataltepe ve Kayseri’de Kültepe’dir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Höyük eski medeniyetlerden günümüze kadar gelmesi doğal nedenlerin etkisi ile oluşan yayvan tepedir. Anadoluda tepe şeklini almış birden çok köy ve kasaba bulunmaktadır. Höyüklerin büyüklüğü höyük ile ilgili bilgi vermektedir.
+ Yorum Gönder


höyük nasıl açılır