+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Ülkemizde yıllara göre buğday arpa mısır üretim miktarı nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ülkemizde yıllara göre buğday arpa mısır üretim miktarı nedir?
  Ülkemizde yıllara göre buğday arpa mısır üretim miktarı
  Ülkemizde yıllara göre buğday, arpa, mısır üretim miktarı nedir?
  Türkiye de Buğday Üretimi

  Türkiye öteden beri tahıl üretimi bakımından kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olarak bilinmektedir TÜİK verilerine göre, son on yıllık üretim miktarlarına baktığımızda Buğday üretimimiz 17 ila 21 milyon ton arasında değişmektedir TÜİK, 2009 yılı ikinci tahmininde ise tahıl ürünlerinin üretiminde bir önceki yıla göre %14,6 oranında artış öngörülmektedir Ancak belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin buğday üretimine ilişkin TÜİK verileri ile ABD Tarım Bakanlığının Türkiye tahminleri birbirini tutmamaktadır Bu farklılık büyük ölçüde kullanılan istatistiki yöntemlerin farklılıklarından kaynaklanmaktadır

  TÜİK verilerine göre, bir önceki yıla göre buğday üretimi %15,8 oranında artarak 20,6 milyon ton, arpa üretimi %23,2 oranında artarak 7,3 milyon ton olurken, dane mısır üretimi %0,6 oranında azalarak yaklaşık 4,3 milyon ton, çeltik üretimi %0,4 oranında azalarak 750 bin ton olarak tahmin edilmiştir 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Ülkemizde Arpa , buğday ve mısır üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde üretilen mısır en çok Akdenizde yetişmektedir. Buğday ve arpa ise en çok güneydoğu anadolu ile güneydoğu anadolu ve iç anadoluda yetişmektedir. İç Anadolu tarım ürünü olarak en çok buğday ve arpa üretimi yapan bölgedir. Karadeniz bölgesinde de yetiştirilen mısır halk tarafından tüketilmektedir. Yağ üretimi için üretilen mısır ise Akdeniz bölgesinde yetişmektedir.
+ Yorum Gönder


arpanın yıllık miktarı