+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Boğaziçi Köprüsü Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Boğaziçi Köprüsü Hakkında Bilgi
  Boğaziçi Köprüsü


  Boğaziçi Köprüsü: Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan asma köprü.

  Karadeniz’i Marmara yoluyla Akdeniz’e bağlayan iki boğazdan kuzeydekine İstanbul Boğazı ve bu boğazın iki yakasına Boğaziçi adı verilir.

  İlkçağ’dan bu yana Asya’dan Avrupa’ya veya Avrupa’dan Asya’ya geçmek isteyen kavimler ve ordular İstanbul veya Çanakkale boğazlarından birini kullanmışlar ve bunlar üzerine köprü kurulması daima hayal edilmiştir.

  Boğaziçi’nden ilk köprülü geçişin M.Ö. VI. yüzyılda gerçekleştiği söylenir. Pers kralı Dara’nm M.Ö. 512 yılında, İskitleri batıya doğru kovalarken, İstanbul Boğazı’nm en dar yerinde, Sisam’lı mühendis Mandrok-les’e sallardan bir köprü kurdurduğu ve kalabalık ordusunu bu yolla Anadolu’dan Rumeli yakasına geçirdiği tarihlerde kayıtlıdır.


  Boğaziçi Köprüsü.jpg.  İki kıtanın bir asma köprüyle birleştirilmesi Türkiye’de uzun yıllar tartışma konusu oldu. Avrupa ve Anadolu yakası arasındaki yoğun kara trafiğini arabavapurlarıyla karşılayabilmek olanağı kalmayınca Türk Hükümeti Boğaziçi’ne köprü yaptırmağa karar verdi. İngiliz Freeman Fox and Partners Şirketi’ne gerekli proje hazırlatıldıktan sonra 1970 nisanında köprünün yapımına başlandı. Yaklaşık olarak 3 yıl içinde tamamlanan Boğaziçi Köprüsü 29 Ekim 1973′te cumhurbaşkanı Fahri Koru-türk tarafından trafiğe açıldı.

  prünün Yapımı ve Nitelikleri

  Boğaziçi Köprüsü için en uygun yer olarak Ortaköy ile Beylerbeyi arası seçildi. Projeye göre köprünün toplam uzunluğu 1 560 m, deniz yüzeyinden yüksekliği 64 m, iki kenar arasındaki esas açıklığı 1 074 m olarak düşünüldü. Diğer ölçüler ise şöyleydi: Ortaköy kenar açıklığı, 231 m; Beylerbeyi kenar açıklığı, 255 m; köprünün genişliği, arabalar için her biri 3,5 metrelik 6 şerit- (21 m), taşıyıcıkablolar arası 28 m, yaya korkulukları arası 33 m (her yanda 2,5 metrelik birer yaya şeridi). Köprünün iki başında 165 m yüksekliğinde 7 x 5,2 m boyutlarında 4 büyük pilon yapıldı. Bu kulelerin içine 20 kişi taşıyacak büyüklükte asansörler kondu.

  prüyü iki ana kablo taşımaktadır. Bunların her biri 60 sm çapındadır ve 19 büklüm ile 4 ek gergiden oluşmaktadır. Her ana büklümde 548, her ek büklümde 190 çelik tel vardır. Böylece bir ana kabloda yaklaşık olarak 11 200 tel bulunuyor demektir.

  Bu ana kablolara asılacak köprü tabanı için her biri 17,9 metrelik 60 çelik tabiiye kullanıldı.

  prünün yapım işi, bir Alman firması olan Hochtief A.G. ile bir ingiliz firması olan The Cleveland Bridge Engineering Co. Ltd. firmasından oluşan Anglo German Bosphorus Bridge Consortium karma firmasına verildi. Köprüye bağlanan çevre yolları, alt-üst geçitleri ve bunların bağlantıları yerli kuruluşlarca yapıldı.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Boğaziçi köprüsü asma köprüdür: Boğaz içi köprüsü Asya ile Avrupayı birbirine bağlayan bir köprüdür. İlk çağlarda buradan geçen tüm kavimler burada bir köprü kurma hayali kurmuşlardır. İki kıtanın arasında ulaşımı gemiler ile sağlamak yetersiz kalınca köprü yapılmaya kara verilmiştir. 1970 yılında yapımına başlanan boğaz içi köprüsünün yapımı 1973 yılında tamamlanmış ve zamanın cumhur başkanı Fahri Korutürk tarafından trafiğe açılmıştır.
+ Yorum Gönder