+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Eber Gölü Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Eber Gölü Hakkında Bilgi

  Eber Gölü


  Eber Gölü, bir bölümü Ege Bölgesi, daha büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalan sığ göl. Sultan Dağlarının kuzeyi ile Emir Dağı kütlesi arasında bulu*nur. Denizden yüksekliği 967 m’dir. Kay*naklarda 126 km2 olarak geçen yüzölçümü, mevsimlere ve yıllara göre değişiklikler gösterir. Yaz mevsiminde suları çekilir ve yalnızca çanağındaki çukur yerlerde su ka*lır. Bazı yıllarda yaz mevsiminde yüzeyi 30 km2‘nin altına düşer. Çevresindeki göl taraçalarından ve bu taraçaların üstünde bulunan bir tür tatlı su midyesinin kavkılarından, gölün Kuvaterner (Dördüncü) Dönemde (y. 2,5 milyon yıl öncesinden günümüze) bugünkünden daha geniş bir alanı kapladığı anlaşılmaktadır. Az yağışlı bir yörede bulunduğundan beslenme kaynakları zayıftır. Afyonkarahisar yöresin*den gelen Akarçay dışında, Sultan Dağla*rından inen bazı küçük derelerin de sularını alır. Fazla suları küçük bir dere biçiminde, daha alçakta olan güneydoğusundaki Akşe*hir Gölüne akar. İki gölü birleştiren bu gideğene Eber Çayı ya da Taşköprü Çayı adı verilir. Suyu tatlı, çevresi sazlık ve kamışlıklarla çevrili olan gölde başta sazan olmak üzere bol miktarda balık ve kerevit bulunur. Bu sazlar ve kamışlar Çay’daki kâğıt fabrika*sında ve hasır eşya üretiminde değerlendiri*lir. Su kuşları bakımından da zengin olan göl çevresi, önemli bir av turizmi potansiye*li taşır. Birçok su kuşunun kuluçkaya yattığı ve kışı geçirdiği göl ve çevresi değerli bir doğal yaşama ortamıdır. Kâğıt ve şeker fabrikalarının atıklarıyla kirlenen göldeki kerevitlerde bazı hastalıklar görülmektedir.

  Afyonkarahisar-Konya demir ve kara yol*ları gölün güney kıyılanm izler. Bu karayo*luyla Çay’da kesişen ve Eskişehir’den gelen bir başka yol da batı kıyısından geçer. Eber Gölü nerede, Eber Gölü özellikleri
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Türkiyenin en büyük 12. Gölü olan Eber gölü Afyonkarahisarın Eber kasabası kıyısında bulunur. Avşar Türkmenlerinin obası vardır burada ve bu oba adını gölden almıştır. Türkiyenin en ilgi çekici göllerinden bir tanesidir ancak çayırlardan dolayı büyük bir kısmı görülmez.
+ Yorum Gönder