+ Yorum Gönder
Türkiye Gezi Rehberi ve Türkiye'yi Tanıyalım Forumunda Mersin Tarihi yerler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Hırçın`BoyS
  Devamlı Üye

  Mersin Tarihi yerler


  Mersin Tarihi yerler

  Ayatekla (Meryemlik): Mersin’in Silifke ilçesinde yer almaktadır.
  Kentin yaklaşık 1.5 km güneyinde bulunan Ayatekla, Hristiyanlık dönemine ait dini bir merkezdir. Ayatekla veya Meryemlik olarak bilinen kutsal alanın kuruluşu MS 50 yılarında başlamıştır. Ikonialı (Konya) bir azize olan Hagia-Thecla (Ayatekla), Hz. isa'nın havarilerinden St. Paulus'un Hristiyanlık öğretilerini benimsemiş, öncü bir misyonerdir. St.Paulus'un Konya'da verdiği vaizlerden çok etkilenerek kendini dine adamıştır. Thekla, Konya ve Yalmaç'daki Roma izlenmelerinden kaçarak Silifke'ye gelmiştir. Önceleri ibadetin gizlice yapıldığı katokomb denilen, doğal mağarada yaşamıştır.

  Ayatekla, Hristiyanlığın en eski ve en önemli kutsal alanlarından biridir. Burası daha sonraki Bizans dönemlerinde dini bir yerleşim olmuş ve Ayatekla olarak anılmıştır.

  Günümüzde Meryemlik olarak bilinen ören yerinde yeraltı ibadet mağarası,daha sonra üzerine inşa edilen anıtsal Zenon Bazilikası'nın apsis kalıntısı, Büyük Sarnıç, Ha-marnı. Kuzey Kilise, irili ufaklı sarnıçlar ve Nekropol alanını görmek mümkündür.

  Ayatekla'nın içinde yaşadığı mağara onun kayboluşundan sonra Hristi-yanlarca kutsal sayılmış, ve Hristiyanlık dininin MS 320 yılında serbest bırakılıncaya kadar gizli bir ibadet yeri olarak kullanılmıştır. Daha sonra bu mağara içine payanda amaçlı korint sütunlar konulmuş, mozaik kaplamalar yapılmış ve 4. yüzyıl sonlarında kiliseye dönüştürülmüştür.

  Alahan Manastırı: Mersin’in mut ilçesine bağlı Mut’da yer almaktadır. M.Ö.5.yy başlarında yapıldığı bilinen Alahan Manastırı, Bizans dönemi dini mimarisine ışık tutan yapı, malzeme, tasarım ve yapıdaki süslemeler ile ender örneklerden birisidir. Doğal yapı ile bütünleşmiş olan yapı bir manastır ve ona bağlı kilise ile müştemilat yapılarından oluşmaktadır.M.Ö.5.yy başlarında yapıldığı bilinen Alahan Manastırı, Bizans dönemi dini mimarisine ışık tutan yapı, malzeme, tasarım ve yapıdaki süslemeler ile ender örneklerden birisidir. Doğal yapı ile bütünleşmiş olan yapı bir manastır ve ona bağlı kilise ile müştemilat yapılarından oluşmaktadır.

  St Paul Kuyusu: Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan St Paul kuyusu Tarsus' ta doğmuş olan St Paul'un Hıristiyanlık aleminde önemi büyüktür. St Paul' e ait olduğu söylenen kuyunun şifalı olduğuna inanılmaktadır. Bir çok turistin uğrak yeri olmaktadır.

  St Paul Kilisesi: Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan Senpaul St. Paul’un doğum yeri olarak bilinen Tarsus St. Paul Kilisesi ve kuyusu ruhani bir merkez olarak mevcut geleneksel kent dokusu ile bütünleşmiş biçimiyle, Dünya Mirası endikatif listesindedir

  Makam-I Şerif Cami ve Danyal Peygamber Kabri(Merkez): Makam-ı Şerif Cami 1857 yılında yapılmıştır. Caminin doğusunda Danyal Peygamberin kabri yer almaktadır. Bu nedenle camiye "Makam cami" ismi verilmiştir.

  Eshab-ı Kehf: Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan Eshab-Kehf Mağarası “Yedi Uyurlar” olarak farklı dinlerde benimsenen ve kutsallık atfedilen yedi inanmış gencin “uyudukları” yer olarak biliniyor. Anadolu’da Yedi Uyurlar’ın uyuduklarına inanılan başka yerler de var.
  Kimdiler, neden uyudular?

  Yedi Uyurlar, Türkiye’de yaygın olarak biliniyor. Ama yedi gencin yaşadıkları halk arasında farklı şekillerde öyküleştirilmiştir. Dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılırken de değişime uğramış olması doğal. Bütün anlatımlarda ortak olan ana tema ise yedi gencin dinsel inanca uygulanan baskıya karşı duruşları, Pasifist bir direniş göstermeleri.  250 Yıllarında Roma İmparatorluğu’nun “resmi dini” pagandı, çok tanrılıydı. Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nda yaygınlaşması devlet yönetimince hiç de hoş görülmüyordu. Hıristiyan avı sürekliydi. Hıristiyanlığı benimseyen yedi genç bu baskılardan kaçmak için bir mağaraya sığındılar ve derin bir uykuya daldılar.

  Yöneticiler gençlerin mağaraya sığındığını öğrenince onları diri diri gömmek için mağaranın ağzını kocaman taşlarla ördüler.

  Cennet Cehennem :

  Bu dünyada cennet ve cehennem olur mu, diye sorsanız Mersinde olduğunu söyleriz. Cennet-Cehennem obrukları yöredeki diğer bir çok obruk gibi antik dönemde kutsal bir anlam taşıyordu. Önce antik bir kentin kalıntılarına, sonra Zeus Tapınağı’na ve çok tanrılı inanca göre kutsal sayılan bu iki obruğa ve mağaralara ulaşılıyor. Yerli ve yabancı turistler yanında çevre halkı da kutsal duygularla ziyaret ediyor. Cennet Çöküğü antik çağda Korykos Mağarası olarak bilinen büyük ve derin çukurlardan oluşan iki doğa harikasından biridir.

  mersin-tarihi-yerler.jpg

  Cennet: mağarasında bulunan 450 basamak size rehberlik edecektir.Bay Paulus tarafından mağaranın girişine küçük bir kilise yaptırılmıştır.Girişten sonra 150 basamakla zemine ulaşılmaktadır.

  Cehennem : Cehennem veya Arasat olarak adlandırılan kuyu Cennet çöküğünün 75 m. kuzey yönünde kayalar arasındadır. Yan yüzeyleri iç bukey olduğundan dibine iniş kolay değildir. Typhon’un geçici olarak tutsak edildiği yer insana ürküntü verici bir görünüme sahiptir.

  Astım magarası:

  Çevrede bulunan bir diğer oluşum ise astım mağarasıdır.derinliği 20 m olan mağaranın içinde çeşitli renklerde sarkıt ve dikitler bulunmaktadır.Hava sıcaklığını her zaman 14 derece ve nem oranı ise %85-98 arasındadır.Astım hastaları için iyi geldiği söylenen mağarada , girerken tutulan dileklerin gerçekleştiğineinanılır.

  Üçgüzeller Mozaik Müzesi : Üçgüzeller mozayiği denize çok yakın, bir kaç metre mesafedeki taş yapı içinde İ.S. 4.yy’ın ikinci yarısından kalma sanatsal değeri çok yüksek mozaik korunuyor. Doğu Roma İmparatorluğu’nda yüksek bir devlet görevlisi olduğu anlaşılan Poimenios, koydaki “gizemli” tatlı su kaynağından yararlanarak bir hamam yapturmış, Hamamın tabanına Cennet Kızları’nı (Huriler) simgeleyen bir mozaik yaptırmış.

  Korikos Kalesi : Mersin-Erdemli-Silifke karayolunun 60. Km'sinde Kızkalesi beldesindedir. Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun olmak üzere, İslami devirlerde de iskan görmüştür. Nekropol alanından çıkarılan eserlerden burada ilk yerleşimin MÖ 4. yüzyıla ait olduğu anlaşılmıştır. MÖ 1.yüzyılda kendi adına sikke darbettirmiştir. Herodot bu kenti Gorges adında Kıbrıslı bir prensin kurduğunu yazar. Korikos, Kilikya bölgesinin bir liman kenti olduğundan çok el değiştirmiştir. MÖ 4. yüzyılın sonunda Seleukhos Nikador Silifke kentini kurduğunda, Korikos'u yönetimi altına almıştır. Kent, MS 72 yılında Roma egemenliğine girmiş ve 450 yıl Roma yönetimine bağlı kalmış, bu dönemde tarım alanında büyük bir gelişme göstererek zeytinyağı ihraç merkezi olmuştur.


  Kare planlı kale, içiçe iki sıra surdan oluşmaktadır. Etrafı hendekle çevrilmiştir. Kaleye giriş bugün mevcut olmayan hareketli bir köprüyle sağlanmakta idi. Bugünkü haliyle kale, tipik Orta Çağ mimari özelliklerini yansıtmaktadır.

  Adam Kayalar: Kızkalesin’den Hüseyiler köyüne giden yolun 7. Km’sinde batıya ayrılan 1 km’lik kolla Şeytan Deresi Vadisine ulaşılır.Kayalara oyulan on ayrı kompozisyon bulunmaktadır. 11 erkek ,4 kadın , 2 çocuk ve bir dağ keçisi figürlerine rastlanmaktadır.

  Genç Helenistik ya da erken Roma döneminden kaldığı sanılmaktadır.

  Kanlı Divane: Antik kente Kanlıdivane adının verilmesi antik çağda suçluların buradaki derin obruğa yabanıl hayvanlarca parçalanması için atıldıklarına inanılmasından geliyor.

  Silifke yolunun 15 km.sindeki Ayaş yöresinde (Mersin merkezine 45 km.) Kanyteleis – Neapolis kanlıntıları bulunuyor. Anayoldan üç km. lik bir asfalt bir yolla antik kente ulaşılıyor. Bu yol aslında antik roma yoluydu.


  Mersin - Mamure Kalesi

  Silifke-Anamur karayolu üzerinde, Anamur'un 6 km. güneydoğusunda deniz kenarında yer alan Mamure Kalesi'nin oturumu 23500 m2.'dir M.S IV. Yüzyılda Romalılar tarafından yapılmış olan kale, sonraları Bizanslılar ve Haçlılar zamanında genişletilmiştir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında ele geçirildiği sırada yıkılan kalenin yerine bügünkü kale yapılmıştır. Daha sonra burası; Karamanoğulları ve Osmanlılara geçmiştir.Bir kervansaray görünümünde olan Mamure Kalesi, en iyi korunmuş Anadolu kentlerinden biridir. Kuleler, surlar, mazgalları ile hala ayaktadır. Kalenin beden duvarının üzerinde bulunan tek kitabede 1450 (Karamanoğlu İbrahim Zamanı) tarihi yazılıdır Şikari tarihine göre; "Anamur ve Taşeli'nin Kagırler tarafından zapt ve harap edilmesi üzerine Karamanoğlu Mahmut Bey (1300-1308) 36.000 kişilik ordusuyla düşmanı bozguna uğratıp, kaleyi ele geçirmiş, mamur edip, adını Mamuriye koymuştur." kaydı geçer.

  Mersin Kızkalesi :

  Korikos sahil kalesinin 200 m. açığındaki küçük adacık üzerindeki kaleye "Kızkalesi" denir. Büyük bölümü ayakta olan Kızkalesi'nin kuzey ve güney uçları sekiz kuleyle korunmuştur. Kalenin dış çevre uzunluğu 192 m.dir. Kızkalesi ile sahildeki kale denizden bir yolla bağlanmış, denizden gelecek saldırılara karşı önlem alınmıştı.Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi bugün İçel turizminin sembolü haline gelmiştir.

  Kızkalesi Efsanesi

  Korikos'ta yaşayan Krallardan biri, bir kız çocuğu olsun diye gece gündüz Tanrıya yakarmaktadır. Sonunda dileği yerine gelir ve kız büyüdükçe güzelliği ve yardımseverliği ile herkesin sevgisini kazanır.

  Günlerden bir gün kente bir falcı gelir. Kral onu saraya çağırtır, kızının geleceğini öğrenmek ister. Falcı prensesin eline bakınca irkilir ama bir şey söylemez. Kral zorlayınca "Kralım" der, Kızınızı bir yılan sokacak. Bu yazgıyı hiçbir şey bozamıyacak der ve siz dahi engel olamıyacaksınız deyip oradan ayrılır. Kral, kıza birşey söylemez ama düşüncelere dalar. Sonunda kıyıya yakın üçük bir adacık üzerinde, ak taşlardan bir kale yaptırmaya karar vererek kaliyi yaptırır ve kızını buraya kapatır. Olan biteni bilmediğinden kızı üzülmekte, günden güne eriyip gitmektedir. Günün birinde saraydan kaleye gönderilen bir üzüm sepetinin içinden çıkan bir yılan kızı sokar ve öldürür.


 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Mersinin tarihi yerlerinin isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz; cennet cehennem mağaraları , roma tapınağı, dört ayaklı anıt mezar , meryemlik , adam kayalar, mamure kalesi , çukur pınar mağarası, gözne yaylası ,alahan manastırı, ala köprü , kız kalesi , ayaş
+ Yorum Gönder


mersinin tarihi yerleri,  mersin tarihi yerleri,  mersin tarihi yerler,  mersindeki tarihi yerler,  mersinin tarihi eserleri,  mersin tarihi eserleri