+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Endülüs'ün tarihî temel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Endülüs'ün tarihî temel özellikleri
  Endülüs'ün tarihî temel özellikleri

  Endülüs'ün tarihî temel özellikleri nelerdir


  ENDÜLÜS'ÜN TARİHÎ TEMEL ÖZELLİKLERİ


  1) Coğrafî ve kültürel konum itibarıyla Avrupa Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile doğrudan ilişkili.

  2) İslâmiyet'in siyasi-askerî güç ve medeniyet bakımından Ortaçağ'da ulaştığı zirve ve Batı Aydınlanması'nın ya da insanlığın değer kaynağı ve aracısı.

  3) Avrupalı İslam.

  4) İçerisinde 7 civarında ırk ve 3 büyük semavi din mensuplarını barındıran multikültürel yapısıyla bir hoşgörü medeniyeti.
  Bu sebeple 8 + 1 asırlık (711-1492+1609) Endülüs tarihinin mükemmel bir şekilde araştırılması ve anlaşılması için şunların iyi bilinmesi şarttır:
  a. Ortaçağ-Yeniçağ Orta Doğu-Kuzey Afrika ve Avrupa Tarihi
  b. Arapça Berberice Latince İspanyolca Katalanca Portekizce ve Fransızca gibi 7 lisan.

  5) İslam Dünyasına karşı Avrupa'da Haçlı düşüncesinin doğuşu ve seferlerinin başlamasına sebep olmuş bir Müslüman devleti. Bu açıdan Doğu-Batı veya İslam-Hıristiyanlık Mücadelesi Tarihinin Ortaçağ dilimindeki en önemli safhası.

  6) Hıristiyanlık ve Kilise'nin gerçek yüzünü insanlığa gösteren tarihî vesika.

  7) Müslümanların geleneksel siyasi dinî ve ekonomik zaaflarını ortaya koyan bir ibret sahnesi.

  8 )Coğrafya-iklimsel özellikleriyle bir tabiat harikası.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Endülüs'ün tarihî temel özellikleri


  Endülüs'ün tarihî temel özellikleri nelerdir hakkında bilgi

  1) Kültürel Dayanışma: İçlerinde İslam cevherine sahip binlerce İspanyol Endülüslü'ye İslam'ın yanlış anlatılmasına engel olmak, mümkünse doğrusunu anlatarak onları kazanmak.

  2) İspanya devletinin Endülüslüler'e yapmış olduğu tarihî tehcîr ve soykırımı kabul edip özür dilemesini sağlamak.

  3) İspanya ile Tarih-Turizm Alanlarında İşbirliği: Karşılıklı tarih-turizm kolaylıkları-işbirliğini geliştirmek & İspanyolların Türkiye ve Türkçe'yi tanıma-öğrenmeye özendirici faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle İspanya'da ülkemize ilgiyi artırmak & İspanya'ya-Endülüs'e giden Türk turistler için destinasyon ve uğranılacak mekanları özelleştirmek.

  4) Dini Alanda Dayanışma: Kurtuba Camii'nin Müslümanlara verilmesini ve ibadete açılmasını temin etmek.

  5) Türkiye'de ve Dünyada: Endülüs kültürü-medeniyetinin anlaşılmasına, ihyasına ve tanıtımına gayret etmek.

  6) Endülüs Ders ve Seminerleri Tertip Etmek: a) Endülüs Tarihi Seminerleri (genele hitap), b) Endülüs Kaynakları Dersleri (Arapça ve İspanyolca orijinal metinler, master-doktora seviyesi)

  7) Bu amaçların gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak müesseseleri kurmak: Endülüs'te Türk-Osmanlı Kültür Merkezi ve İstanbul'da da Endülüs Kültür Merkezi açmak..

  Görüldüğü üzere bu maddeler, tamamen kültürel faaliyetleri önermektedir. Bununla anlatmak istediğimiz asıl mesaj ise şudur: Günümüz dünyasında artık eski tarihlerde olduğu gibi silahlı fetih ya da yayılma devri geçmiştir. Bugün Batılılar, milletlerarası rekabet ve mücadele alanında en geçerli ve en tesirli silah olan kültürel tesirden yararlanmaktadırlar. Bu sayede kendi küresel hegemonyalarını siyasi ve ekonomik alanda kurmaları da daha kolay olmaktadır. Yani, kültürler arası rekabet ya da mücadelenin özünde artık kültür savaşı söz konusudur. Dolayısıyla, belki Osmanlı zamanında İspanya’yı silahlı bir müdahale sonucu tekrar Endülüs’e dönüştürmek mümkün değildi ve olmadı ancak, bugünkü şartlarda İspanya veya İberya Yarımadası önümüzdedir ve eğer Müslümanlar isterlerse orası yeniden Endülüs olabilir. Nasıl mı?

  Elbette silahlı mücadele ile değil. Sadece kültürel çalışmalar ile.. Sosyolojik bir gerçeklik olarak bilinmektedir ki, her büyük milletin kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında din ana unsur konumundadır. Bugünkü İspanyolların ataları, bundan 6 asır öncesine kadar çoğunlukla Müslüman idiler. Eğer bugün etkili bir tebliğ çalışması yapılabilirse bu insanların genlerine işlemiş olan İslamîlik hislerinin yeniden canlanması mümkündür. Nitekim, son 10 yıldır görülen gelişmeler bunu doğrular niteliktedir.+ Yorum Gönder