+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Irak’ta Türkmenlerin Yerleşim Yerleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_MEncH
  Özel Üye

  Irak’ta Türkmenlerin Yerleşim Yerleri
  Irak’taTürkmenlerin Yerleşim YERleri :

  Türkmenlerin Yerleşim YERleri

  Türkler, Kürt bölgeleri ile Arap bölgelerini birbirinden ayıran bölgede yani kuzey batı ve güneye doğru uzanan çizgi arasında yaşamaktadırlar. Bu bölgede ŞU köyleri kapsamaktadır: “Telafer, Dicle ırmağı sol tarafına DÜŞEn ve Erbil ile Musul şehirlerinİN güney doğusuna düşen köyler, Altın köprü, Kerkük, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri, Hanekin, Kara Tepe, Kılar bat ve Mendeli ”Erbil siyasi yargıcısı DıpliyoLar bu konu hakkında şöyle yazmıştır: İngiliz işgali döneminde Türkçe konuşan yani Türk olan iki bölge vardı. Birisi Erbil ve diğeri küçük Zap ırmağındaki bir ada ortasına düşen Altın köprü. Ayrıca Hüseyin Fazıl Kerküklü, Erbil, ve Türkmenlerin yaşadığı diğer bölgeler hakkında çıkarttığı “Musul Problemi” adlı kitabında şöyle demişTİR: Bu şehirlerde yaşayan insanların aslının Türkiye’den olduğu kanıtlanmıştır. Üstelik Türkçe konuşmaları yanında görgülü VE şahsiyetli Türk imişler. Ayrıca hükümet gözetimi altında çıkan ilk gazete Türkçe basılmıştır. AYRICA Erbilde Kİ beş muhtarın aslıNIN Türk olduğu belirlenmiştir. “El- Tecdid El- Hazari Likalet Erbil” (Erbil Kalesinin Çağdaş Yenilenmesi) adlı kitabın yazarı Haydari da şöyle demiştir. “Erbil kalesi Osmanlıların son döneminde görgülü şahsiyetlerin konut yeri idi”. Öte yandan Bir Türk Erbil şehri hakkında şöyle demişTİR: Erbil şehrinİN merkezinde olan kale, üç mahalleden oluşmaktadır. Doğuda Saray, güney batıda Tophane ve Kuzeyde Tekke Mahallesi. Bazı tarihçiler bu TürkmenleriN AbbAsi HALİFELER döneminde Irak’a gireN Selçuk Türkmenlerinden olduğunu iddia ediyor ki bir zamanlar devlet gücünü ellerine alıp BağdaT, Musul gibi vilayetlerde hüküm sürerek halkı ile karışmışlarDIR. Bir kısım tarihçilerde bu Türklerin Bağdat’ı kurtarmak için Farslar aleyhinde dördüncü Murat tarafından hazırlanan ordu erlerinden olduğuNU öne sürmektedir. Çünkü ordunun işi tamamlandıktan sonra bir bölümü dönerek diğerleri Bağdat’Ta kalıp güney ve kuzey eyaletlerinde BULUNAN Türkler’İN yaşadıkları çizgi üzerinde yaşamışlardır. Zamanla bu Türkler yaşadıkları çizgi üzerinde bir garnizon oluşturarak bölgede BULUNan DEVŞirme topluluklarına mensup olmuşlarDIR. Ayrıca Anadolu ile Irak’ı birbirine bağlayan bu çizgi üzerindeki köy ve şehirlerde yaşayan Türkler, değişik sultan ve hakimlerİN yardımı ile toprak sahibi olup tarım, sanayi (Endüstri) ve memurluk gibi mesleklerle uğraşmışlardır. Tarihçilerin bazıları ise Türkmenler neslini ikiye ayırmışTIR:BİRİNCİSİ, dokuzuncu çağda Abbasi halifeleriNİ savunmak için Irak’a giren ücretli askerler nesli. İKİNCİSİ, Orta çağlarda Irak’a saldıran Türk ve Moğollar nesli. Bu Türklerin konut yeri güneydeki Kürt bölgeleri ile Mendeli arasına düşen köy ve şehirlerDİR. YANİ kuzeyde Kerkük ve Musul şehrinİN kuzey ve batısındaki bölgelerDİR. Özellikle Telafer’LİLERİN Kullandıkları dil ise çoğunlukla Türkçe’dir. Ama büyük bir kısmı Arap ve Kürt bölgelerine yakın olduğu için Türkçe yada Arapça konuşmaktadır. Bölgede Türkmenler, Irak batısındaki Sıncar’dan başlayıp Telafer merkezi Neyneve ve erbil kuzeyinde olan bölgelerde yayılmışlardır. Bu da Türkmenlerin sadece bu yerde yaşadıkları anlamına gelemez. Çünkü değişik nedenlerden dolayı ayrı ayrı yerleri konut bilmişlerdir. Örneğin güneydeki Mendeli ve Kuzeydeki Kerkük arasındaki bölgeler yani Kürt bölgesinin batısındaki köy ve şehirler. Ayrıca kullandıkları dil özel bir Türk şivesidir. Üstelik çoğu da Arapça’yı iyice bilMEKTEDİRLER.
 2. The_MEncH
  Özel Üye

  Nüfusları:


  Irak hükümeti açıkTAN devamlı Türkmen nüfusunu azaltmaya çalışmıştır. Dolaysıyla şimdiye kadar Türkmen nüfusunu belirten tarafsız bir sayım yapılmamıştır. 1957 yılında yapılıp sonuçları 1959’da açıklaNan sayım DA Iraktaki TürkmenlerİN sayısını yaklaşık 567.000 kişiYDİ. yani Irak’ın toplam sayısında yaklaşık %10 DU. Ama Irak Hükümeti her türlü yolu deneyerek bu gerçeği saklamaya çalışmıştır. Fakat 1957 sayımına göre Kuzey Irak’ta sayıları %73 oranınDa BULUNAn Türkmenler ŞU ANDA IRAK halkların GENELİNDE üçüncü sırada gelmektedir. Irak’ın toplam sayısında ise yaklaşık %29,6 oranını oluşturmaktadır. 1957-1977 yılları arAsıNda nüfus artısı %1 oranından daha az olduĞU görülmektedir. Genellikle Irak’ta Türkmen oranın 1957-1977 yılları arasında %2,1 oranından %1,2 oranına düştüğü anlaşılmaktadır. Yukarıdaki bilgilere göre Türkmen oranı devamlı azalmaktadır. Nedeni ise:

  A.Türkmenler Kuzey Irak’ta özellikle Telafer’den Musul’daki Sıncar, Erbil, Kerkük, Hanekin ve Diyale’den Mendeli’ye kadar uzanan bölgelerde zorunlu göçe maruz kalmışlardır.

  B.Irak Hükümeti Kürt halkıNA kullandığı ASİMİLASYON politikasını Türkmenlere de kullanmıştır
  .

  Irak’ta nüfus artIŞ oranı %3,2 olduğu halde Türkmenlerin toplam sayısı 1994 yılında Kerkük, Erbil, Musul, Salahattin ile DiyalA’yA bağlı köy, kasaba ve Bağdat’ta yaşayanLAR dahil en kötü tahmine göre yaklaşık 3,000,000 kişidir.

  Sonuç
  Irak’taki Türkmenler eski zamandan beri vatanlarından şimdiki yurtlarına ya akarak, ya sığınarak, yada saldırarak gelmişlerDİR. Ayrıca belirttiğimiz gibi Türkmenler değişik zamanlarda Irak’a yerleşip halkLA kaynaşmışLARDır. Ama çoğu zaman onlar Osmanlı devletin kalıntısı olarak nitelenDİRİLip kendi kültür ve medeniyetlerinden uzak tutulmuşlardır. Türkmen halkı kendi tarih ve kültürünü HER ZAMAN muhafaza etmeye çalışmıştır. Türkmen tarihi bir çok insanlar tarafından bilinmeyen ve gereken önemi görMeYEn bir GÖRÜNÜM SERGİLEMEKTEDİR. Ama hakikat BÖYLE DEĞİLDİR. tarih çağlarını birbirine bağlayan dönemlerden Türkmenlerin tarih ve kültürünü anLATan bir çok kitap ve kaynaklar bulunmaktadır. Her ne kadar bu kaynaklar baskı gücüne maruz kalsa da yine de Türkmen varlığıNIN uzak ve yakın GERÇEĞİNİ KİMSE ÖRTBAS EDEMEZ. BUNUN İÇİN GÜNÜMÜZDE tarihi, sosyal, siyasi VE HER YÖNÜYLE incelemeMİZ GEREKLİDİR. Ayrıca tüm çabaları birleştirip Türkmen varlığını. CANLANDIRMALIYIZ. amacımız zaten gerçek tarihi anlatmaktır. her ne zaman insan gerçeği bulursa saadeti DE buluR. Son olarak bu inceleme, Türkmenlerin tarihi dönemlerini açıklayan mÜtEvazi bir teşebbüstür. Umarım okuyanLARa yararı olur.

  Kaynaklar
  1 Admons KÜRt-Türk-Arap
  2 Arşet El-Hürmüzi El-Türkmen fi El-Irak
  3 El-Mukaddesi El-Mektebe El-Coğrafiye
  4 Partolt 1-Tarih El-Türk fi Asya El-Vusta

+ Yorum Gönder


ırakta türklerin yaşadığı yerler,  ırakta başlıca türklerin yaşadiği yerler,  ırakta türklerin yaşadığı şehirler,  ırakta türkmenlerin yaşadığı yerler