+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Timur imparatorluğu türk savaşları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Timur imparatorluğu türk savaşları
  Timur imparatorluğu türk savaşları


  Timur imparatorluğu
  Timur imparatorluğu türk savaşları.gif


  Timur, kendi adıyla anılan büyük Türk İmparatorluğunun kurucusudur. 8 Nisan 1336da, Türkistanın Keş şehrinde dünyaya geldi. Semerkandın güneyinde bulunan bu yerin, bugünkü adı Yehr-i Şebzdir. Babası, Barlas oymağının beyi Turagay (Turgay), annesi Tekine Hatun idi. Barlas boyu, Orta Asyadan gelen bir Türk kavmidir. O devirde Barlas boyu, çağatay Hanlığına bağlı idi. Timurun babası, 1360da ölmüş, onun yerine geçen amcası Hacı Barlas da 1361de öldürülmüştü. Timur, o sırada 25 yaşlarında idi. Cesur, zeki, bilgili bir Türk asilzadesi olan Timur, siyasî ve askerî dehasını gösterecek her fırsattan yararlanacak, kısa zamanda yükselecek ve cihangir olacaktı. Doğu Türk Hakanlığının tahtına çıkacak, imparatorluğun sınırlarını, İtil (Volga)den Hindistandaki Ganj Nehrine, Tanrı Dağlarından İzmir ve Şama kadar uzatacaktı.İskender, Sezar ve Dârâ gibi ünlü cihangirlerin seviyesine çıkabilmek için, Timur Han, hepsi zaferle sonuçlanan 17 sefer düzenlemiş, 27 ülkenin hakanına baş eğdirmiş, onlara baş olmuştu. Böyle bir şahsiyeti, çocukluğundan itibaren bazı özellikleriyle tanımak gerekir.İşte tarihçilerin Timur için söyledikleri:At binen, kılıç kuşanan, attığı oku yüzük deliğinden geçiren bir çocuk; on iki yaşında savaşa katılan bir bahadır; savaşlardan, savaş talimlerinden arta kalan zamanını okumakla, büyük âlimlerden ders almakla geçiren genç bir idealist; üç yüz kişilik bir kuvvetle on bin kişilik bir orduyu yenen eşsiz stratejist; bir savaşta ayağından yaralanan ve bu yüzden adının sonuna Fars dilinde topal anlamına gelen lenk sıfatı eklenen bir başbuğ (Türkler Aksak Timur Batılılar Tamerlane derler); dünya tarihini, özellikle Türk-İslâm tarihini çok iyi bilen, dinin, ilim ve sanatın koruyucusu; Asyada Türkçenin, Türk sanat ve kültürünün Fars kültürünün baskısı altında yok olup gitmesini önleyen, öne geçmesi, örnek olması çığırını açan hükümdar; aman dileyenin dostu, düşmanlarının acımasız baş belası, ama askerlerinin çok sevdiği hükümdar ve milletinin babasıBu kadar değil. Günahını sevabından, zulmünü adaletinden çok göstermek isteyenler de vardır. Kellelerden kuleler yaptığını, şehirleri yakıp yıktığını da hatırlatırlar. Yıldırım Bayezidle savaşmış ve kardeş orduları birbirine kırdırmış olmakla da suçlanır. Gerçekten Ankara Savaşından sonra Osmanlı Devleti , bir süre bocalamış ve bir fetret devri geçirmiştir. Fakat aynı tarihçiler, hatta bütün tarihçiler, Timur Hanın son ana kadar savaşı başlatmamak için, Yıldırım Bayezid Hanın ise başlatmak için gayret gösterdiğini yazarlar.Timuru, Hıristiyan Batı, zalim ve yıkıcı olarak anar. Timur Han, daha hayatta iken bu suçlamalara cevap vermiştir. O, İlhanlı Devletinin ve ona bağlı çağatay Hanlığının kargaşalıklar, entrikalarla sarsıldığı bir dönemde, yenilmez bir güç olarak ortaya çıkmıştı. Türk, İran ve Arap tarihçileri, bu kargaşalığa Yahudi tüccarların ve Hıristiyan misyonerlerin birinci derecede sebep olduklarını belirtirler. Bu tüccarlar ve bazı misyonerler Avrupa krallarına casusluk yapıyorlardı ve bunlar bütün Türkistana dolmuşlardı. Timur Han, bunların faaliyetlerine son verdi. Hindistandan Hıristiyan misyonerlerin kovulmasını, bu kıtada Müslümanlığın yayılmasını sağladı. Bunun için Hıristiyanlar, ona düşman idi. Timur Han, işgal ettiği yerlerde, Yunan ve Roma eserlerinin kalıntılarını, putları yıkmıştı
 2. Acil

  Timur imparatorluğu türk savaşları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder