+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda TTK da Ermenilerle İlgili Yayınlanan Kitaplar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  TTK da Ermenilerle İlgili Yayınlanan Kitaplar
  TTK da Ermenilerle İlgili Yayınlanan Kitaplar

  Mehmet ERSAN: Selçuklular Zamanında Anadolu'da Ermeniler
  Nesrin SARIAHMETOĞLU: Azeri-Ermeni İlişkileri (19051920).
  Hikmet ÖZDEMİR, Kemal ÇİÇEK, Ömer TURAN, Ramazan ÇALIK, Yusuf HALAÇOĞLU: Ermeniler: Sürgün ve Göç.
  Mehmed ASAF: 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anılarım. Yayına Hazırlayan: İsmet
  TTK da Ermenilerle İlgili Yayınlanan Kitaplar.jpg

  PARMAKSIZOĞLU
  Ferudun ATA: İşgal İstanbul'unda Tehcir Yargılamaları
  Halil AYTEKİN: Kıbrıs'ta Monarga (Boğaztepe) Ermeni Lejyonu Kampı.
  Hasan BABACAN: Mehmed Talât Paşa 1874 - 1921 , XVI. Dizi. - Sayı: 99 - 2005
  Kemal BEYDİLLİ : 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler (Belgeler 17'den ayrıbasım)
  Kemal ÇİÇEK : Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917
  Hasan DİLAN: Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt I=Les Evenements Armeniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918 Volume I.
  Hasan DİLAN: Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt II=Les Evenements Armeniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918 Volume II.
  Hasan DİLAN: Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt III=Les Evenements Armeniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918 Volume III.
  Hasan DİLAN: Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt IV=Les Evenements Armeniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918 Volume IV
  Hasan DİLAN: Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt V=Les Evenements Armeniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918 Volume V
  Hasan DİLAN: Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt VI=Les Evenements Armeniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918 Volume VI
  Yavuz ERCAN : Kudüs Ermeni Patrikhanesi.
  Kâmuran GÜRÜN : Ermeni Dosyası
  Yusuf HALAÇOĞLU : Facts on the Relocation of Armenians (1914-1918)
  Yusuf HALAÇOĞLU : Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918)
  Taha Niyazi KARACA: Ermeni Sorununun Gelişim Sürecinde Yozgat'ta Türk Ermeni İlişkileri
  Şinasi OREL -Süreyya YUCA : Ermenilerce Talat Paşa'ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü
  Mim Kemal ÖKE : Ermeni Sorunu 1914-1923.
  Mim Kemal ÖKE : The Armenian Question.
  Hikmet ÖZDEMİR : Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918.
  Salâhi R. SONYEL : İngiliz Gizli Belgelerine Göre Adana'da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları (Temmuz 1908-Aralık 1909)- The Turco Armenian Adana Incidents in the Light of Secret British Documents ( July 1908-December 1090) ( Belleten 201'den ayrıbasım.)
  Salâhi R. SONYEL : The Great War and the Tragedy of Anatolia (Turks and Armenians in the Maelstrom of Major Powers)
  Musa ŞAŞMAZ : British Policy and the Aplication of Reforms for the Armenians in Eastern Anatolia 1877-1897)
  Bilâl N. ŞİMŞİR : British Documents on Ottoman Armenians - İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri 1856-1880. 1.cilt
  Bilâl N. ŞİMŞİR : British Documents on Ottoman Armenians - İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri 1880-1890. 2.cilt
  Bilâl N. ŞİMŞİR : British Documents on Ottoman Armenians - İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri 1891-1895. 3.cilt
  Bilâl N. ŞİMŞİR : British Documents on Ottoman Armenians - İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri 1895. 4.cilt
  Bilâl N. ŞİMŞİR : The Genesis of the Armenian Questions
  Bilâl N. ŞİMŞİR : Documents diplomatiques Ottomans Affaires Arméniennes - Osmanlı Diplomatik Belgelerinde Ermeni Sorunu 1886-1893. 1. cilt
  Bilâl N. ŞİMŞİR : Documents diplomatiques Ottomans Affaires Arméniennes - Osmanlı Diplomatik Belgelerinde Ermeni Sorunu 1894-1895. 2. cilt
  Bilâl N. ŞİMŞİR : Documents diplomatiques Ottomans Affaires Arméniennes - Osmanlı Diplomatik Belgelerinde Ermeni Sorunu 1895-1896. 3. cilt
  Bilâl N. ŞİMŞİR : Documents diplomatiques Ottomans Affaires Arméniennes - Osmanlı Diplomatik Belgelerinde Ermeni Sorunu 1896-1900. 4. cilt
  Robert F. ZEIDNER : The Tricolor Over the Taurus 1918-1922.
  ERDAL İLTER : Türk-Ermeni İlişkileri Bibliyografyası-Bibliography of Turco-Armenian Relations.
  ALİ SEVİM : Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri 2. Hakim
  Devamlı Üye

  TTK da Ermeniler ile ilgili yayınlanan kitaplardan bazıları şunlardır: Selçuklular Zamanında Anadolu'da Ermeniler ,Azeri-Ermeni İlişkileri , İşgal İstanbul'unda Tehcir Yargılamaları bunlardan bazılarıdır.
+ Yorum Gönder