+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türk Yurdu Olmasında Etkisi Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türk Yurdu Olmasında Etkisi Nedir?


  Malazgirt Savaşı’nın Türk Tarihin de Önemi  XI. yüzyıldan itibaren Türk boyları Anadolu’ya göç ediyorlardı ve burası bir Türk yurdu hâline gelmeye başlıyordu. Anadolu üzerinde hâkimiyetini kaybetmeye başlayan Bizans, Türkleri buradan çıkarmak istiyordu. Bu amaçla kalabalık bir ordu ile harekete geçti. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan Anadolu’daki Türklerin güvenliğini sağlamak, burayı kalıcı bir Türk yurdu yapmak için ordusunu topladı. Anadolu’nun doğusuna ilerleyen Bizans ordusu ile Selçuklu ordusu Malazgirt Ovasında (günümüzde Muş sınırları içerisinde) karşılaştı. Bizans ordusu sayıca Selçuklu ordusundan çok daha fazlaydı. İçinde Balkanlarda yaşayan Uz, Peçenek gibi Türk boylarından askerler de bulunuyordu.


  Türk boylarından askerlerin de savaş içinde saf değiştirmesiyle Selçuklu ordusu Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı (1071). Bizans imparatoru esir alındı. Alp Arslan Bizans imparatorunu dostça karşıladı, onunla anlaşma yaptı ve serbest bıraktı. Ancak Bizans da hükümdar değişikliği oldu ve yeni imparator Selçuklular ile yapılan anlaşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Alp Arslan komutanlarına; “Bugünden itibaren Bizans ile barış sona ermiştir, artık Anadolu fethedilecektir.” emrini vererek onları fetih ve gaza ile görevlendirdi.Malazgirt Zaferini izleyen 5-6 yıllık sürede Anadolu’nun büyük bölümü Türk hâkimiyetine girdi. Arka arkaya yenilgiye uğrayan Bizans kuvvetleri Türk boylarının ilerlemesini engelleyemedi. Böylece Anadolu Türk yurdu hâline geldi; Avrupa’da “Türkiye” olarak adlandırılmaya başladı. 2. Zahra
  Üye

  Malazgirt Savaşı Muşun Malazgirt ilçesinin yakınlarında Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Doğu Roma arasında çıkmış olan Meydan Muharebesidir. Bu savaş sonucun da Türklere Anadolunun kapıları açılmış ve Anadolu Türk Yurdu haline gelmiştir.
+ Yorum Gönder


malazgirt savaşının anadolunun türk yurdu olmasında etkisi nedir,  anadolunun türk yurdu olması için yapılam savaşlar,  anadolunun türk yurdu olmasını sağlayan savaşlar