+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Misaki millinin kabul edilmesinin sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Misaki millinin kabul edilmesinin sonuçları
  Misaki millinin sonuçları  Misak-ı Milli' nin kabul edilmesi, İstanbul Hükümeti'ni telaşa düşürmüştür. İtilaf Devletleri ise, Misak-ı Milli' den memnun kalmadıklarından kısa bir süte sonra Meclisi Mebusan'ı cezalandırmışlardır.

  ·Misak-ı Milli beyannamesi, her şeyden önce milli ve bölünmez bir Türk ülkesinin sınırlarını çizmiştir.

  ·Misak-ı Milli ile Türkler, tam bağımsızlık şuuruna erişmişler ve millet olarak asgari haklarını istemişlerdir.


  ·İtilaf Devletlerinin, Yunan cephesinde bulunan milli kuvvetleri geri çektirmek için yaptıkları teşebbüsün imkansız olduğu hakkında almış oldukları cevap üzerine, YUnan kuvvetlerini taaruza başlatmaları, Ali Rıza Paşa kabinesini çekilmeye mecbur bırakmıştı. Bu defa' da yeni kabineyi Salih Paşa kurmuştu. 2. Zahra
  Üye

  Türk Kurtuluş Savaşında yapılan Sivas Kongresi ile Erzurum Kongresinde ele alınan ve Ülkemizin milli kuruluşunu ve Mücadelesi ele alınan altı maddelik bir karardır. Bu maddelerde Kurtuluş savaşın da ele alınacak ve yapılacak şeylerle beraber ülkenin içinde bulunduğu durumda anlatılmıştır.
+ Yorum Gönder


misakı millinin sonuçları