+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Temsil heyetinin kurulma nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Temsil heyetinin kurulma nedenleri
  Temsil heyetinin kurulma nedenleri

  Temsil heyetinin kurulma amacı nelerdir  Erzurum Kongresi Heyet-i Temsiliyesi [değiştir] Mustafa Kemal Erzurum Kongresi günlerinde
  23 Temmuz – 7 Ağustos tarihlerinde toplanan Erzurum Kongresi dağılmadan önce tüzüğü gereği 9 kişilik bir temsilci kurul seçti. Bu kurul “Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”'nin temsilcisi idi.

  Dernekler Kanunu uyarınca verilmesi gerekli dilekçe olarak, Erzurum valiliğine sunulan 24 Ağustos 1919 tarihli bildiride, Temsilci Kurul üyelerinin isim ve kimlikleri şöyle yazılmıştı:[1]
  Mustafa Kemal Paşa (9. Ordu Müfettişi iken 8 Temmuz 1919 askerlikten ayrılma) Hüseyin Rauf Bey (Bahriye Eski Nazırı ve askerlikten ayrılma) Hoca Raif Efendi (Erzurum eski Mebusu) İzzet Efendi (Eski Kaymakam-Mebus), Servet Bey (Trabzon Eski Mebusu), Sadullah Efendi (Bitlis eski mebusu), Hacı Fevzi Efendi (Erzincan Nakş-i Bendi Şeyhi), Bekir Sami Bey (Beyrut eski valisi), Hacı Musa Efendi (Mutki'de Aşiret Reisi)
  Kongre başkanı Mustafa Kemal, temsil kurulunun da başkanı idi. Kurulun üyesi dokuz kişi hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmadı[1]. Rauf Bey ile Bekir Sami Bey Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne katılmalarına kadar Mustafa Kemal ile birlikte bulundular.

  Temsil heyetinin kurulma nedenleri.jpg

  Mustafa Kemal ve beraberindeki Heyet-i Temsiliye üyeleri Sivas Kongresi’ne katılmak üzere 29 Ağustos 1919’da Erzurum’dan ayrıldı; 2 Eylül 1919’da Sivas’a ulaştı. [2]
  Sivas Kongresi Heyet-i Temsiliyesi [değiştir] Sivas Kongresi delegeleri
  Temsil Heyeti, Sivas’a geldiğinde Refet Bey onuncu kişi olarak diğer üyeler tarafından heyet üyeliğine kabul edildi. Sivas Kongresi, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşti.

  Kongre’de Heyet-i Temsiliye, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"'nin temsil kurulu haline geldi. 11 Eylül’deki oturumda Heyet-i Temsiliye seçimi yapıldı; Erzurum Kongresi’nde seçilen eski heyet üyeleri aynen korundu; temsilcileri bulunmayan yörelerden seçilen yeni üyelerle heyetin üye sayısı 16’ya çıkarıldı. Başkanlık görevi Mustafa Kemal’e verildi. Heyete geçici hükümet kurma görevi verildi.

  Sivas Kongresi ile Temsil Heyeti’ne katılan üyeler şunlardır:
  Refet Bey (III. Kolordu komutanlığından ayrılma) Kara Vasıf Bey (kurmay albaylıktan ayrılma) Mazhar Müfit Bey (eski mutasarrıflardan) Ömer Mümtaz Bey (Ankara eski mebuslarından) Hüsrev Sami Bey (askerlikten ayrılma) Hakkı Behiç Bey, eski mutasarrıflardan Ratipzade Mustafa Bey, Niğde delegesi
  Heyet-i Temsiliye’nin üye sayısı 16 kişiye çıkmış olsa da toplantılar ve kararlar 5-6 e n fazla 10 kişi ile gerçekleşmiştir[3]

  Heyet, kongreden sonra 108 gün Sivas’ta kaldı. Ankara’da oluşturulacak millet meclisi için tüm yurtta seçimlerin yapılması ile ilgilendi. 20-22 Ekim tarihinde Ali Rıza Paşa hükümeti ile Amasya’da görüşme yaptı; bazı isteklerini İstanbul hükümetine kabul ettirdi; meclisin Ankara’da toplanmasını karara bağladı. 18 Aralık 1919’da Ankara’ya gitmek üzere Sivas’tan ayrıldı.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Temsil heyetlerinin kurulma nedenlerinin en belirgini öncelikle devlet adına en doğru kararları vermek ve sonra devlet için çalışmak devletin refah düzeyini arttırmaktır.
+ Yorum Gönder


temsil heyetinin kurulma amacı,  temsil heyeti nedir,  Temsil Heyeti,  Temsil heyetinin kurulma amacı nedir,  temsil heyeti amaci,  temsil heyetinin kuruluş amacı nedir