+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Dandanakan savaşının en önemli siyasi sonucu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Dandanakan savaşının en önemli siyasi sonucu
  Dandanakan savaşı

  Üç gün süren muharebe Selçukluların büyük galibiyeti ile sona ererken, Sultan Mesut 100 süvarisi ile Garcistan tarafına kaçarak canını zor kurtardı ve 21 Haziran 1040 tarihinde Gazne'ye geldi. Bu Muharebe Selçuklular'ın bölgede hakimiyetinin başlangıcı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  dandanakan savaşı sonuçları


  Dandanakan Savaşı;
  Selçuklularla Gazneliler arasında yapılan savaştır (23 Mayıs 1040).

  Oğuzların ve Türkmenlerin desteğini sağlayan Selçuklular, Nişabur’u alınca Horasan da egemenliklerine girdi. Gazneli Sultanı Mesut’un Hint Seferi’ne çıkmasından yararlanan Selçuklular Belh’i ele geçirdilerse de Sultan Mesut, dönüşünde Belh’i geri aldı (1039). Bir süre sonra da Aliabad Savaşı’nda Selçukluları geri çekilmek zorunda bıraktı. Mayıs 1039′da, Sultan Mesut yeniden Oğuzların üzerine yürüdü. Serahs’ta Oğuzlarla birleşen Selçuklu güçleri, Hindistan’a yönelmek isteyen Sultan Mesut’a karşı bir meydan savaşına girişmekten kaçındılar. Kendisinden barış isteyen Selçuklularla anlaşan Mesut, Hindistan’a ilerlediyse de barışın bozulması üzerine geri dönüp Selçukluların ele geçirdikleri kentleri geri alarak Horasan’ın içlerine doğru ilerledi. Selçuklulara yardımcı olan Oğuzları Horasan’ dan tümüyle çıkarmak amacıyla Merv üzerine yürüdü. İki ordu Merv yakınlarındaki Dandanakan’da karşı karşıya geldi. Gazneliler, ilk saldırılarında başarı sağlayamayınca arkadan saldıran Çağrı Bey’in güçlerince kıskaç içine alındılar. Sultan Mesut’un çabası bozgunu önleyemedi ve çekilmek zorunda kaldı, tüm Gazneli ordugâhı ve hazineleri Selçukluların eline geçti. Böylece yörede etkinliğini artıran Selçuklular, kısa zamanda büyük bir imparatorluk durumuna gelecek olan devletin temellerini attılar

+ Yorum Gönder


dandanakan ve malazgirt savaşlarının önemini türkiye tarihi açısından araştırınız