+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Göç Sanayi Turizm Madencilik Anlamlarını Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Göç Sanayi Turizm Madencilik Anlamlarını Kısaca
  Göç Sanayi Turizm Madencilik Anlamlarını kısaca

  Göç Sanayi Turizm Madencilik Anlamları


  GÖÇ = Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı • Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması • Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi • Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması • Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması • Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği • iklim ve yerşekıllerının olumsuz etkileri • Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının fazlalığı • Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı Türkiye'de iç göç kırsal kesimde nüfusun artması ve kentlerde sanayileşmeye bağlı olarak iş bulma imkanlarının gelişmesiyle artış göstermistir. Dolayısıyla iç göçteki en büyük etken ekonomik sıkıntılardır.  SANAYİ =


  Sanayi 18. yüzyılın İkinci yarısından önce İngiltere’de daha sonra Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de gelişmiştir. Sanayinin gelişmesiyle el emeğinin yerini seri üretim yapan makineler almış, kısa zamanda mal üretilmiştir. Üretilen bu malların pazarlanması yeni bir zenginleşmesüreci başlatmıştır. Günümüzde sanayi, ülkelerin ekonomisini yönlendiren başlıca sektör haline gelmiştir. Sanayi ülkelerinin doğal kaynaklarınındeğerlendirilmesi, çok sayıda insana iş imkanı sağlaması, üretim kapalı mekanlarda yapıldığı için iklim şartlarından etkilenmemesi, üretilen ürünlerin uzun ömürlü olması ve pazarlamaya yönelik olması nedeniyle önemli imkanlar sunmaktadır. Bir yerde sanayi tesislerinin kurulup gelişmesi çeşitli koşullara bağlıdır.  Turizm


  Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen çekmek için alınan iktisadi, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, iktisadi ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin güzelliklerini görmüş bilgi edinmiş olurlar hemde gittikleri ülkeye gördükleri yerler karşılığından para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen ülkenin ekonomisine de çokça katkı sağlar.
  Madencilik bilindiği üzere yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünüdür.

  Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir.
  MADENCİLİK=
  Madenciliğin tanımını kısaca belirttikten sonra amacına gelelim. Madenciliğin amacı, ekonomiye gereken doğal hammaddeleri sağlamaktır. Daha net anlatmak gerekirse madencilik bir ülkenin ekonomisi için olmazsa olmazlardadır. Bir ülkenin ekonomisi madenleri ile yakından özleştirilebilir hatta en önemli unsurlarıdır. Ancak tabiki madenlerin tek başına bulunması yetmeyecektir. Bu madenlerin işletilmesi ülke ekonomisine asıl katkıyı sağlayacaktır. Yani madencilik terimelri ile ifade edersek, bulduğumuz çıkardığımız madenlerimizi sadece çıkarıp o ham halleriyle satmaktansa, bu madenlerimizi işleyip yani bu cevherimi zenginleştirip satmamız ülke için en az 10 kat daha ekonomik gelir getirecektir. Tabiki bunları olabilmesi için sizin bu cevherleri zenginleştirebileceğiniz bir tesisinizin olması gerekir. Bunların tamamının olması bir ülke için su gibidir 2. Acil

  Göç Sanayi Turizm Madencilik Anlamlarını Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder