+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Jön Türkler Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Jön Türkler Kimdir
  Jön türkler kimdir

  Jön türkler hakkında bilgiler  Meşrutiyet'in ilanı konulu Osmanlı dönemi postakartı

  Jön Türkler GençOsmanlılar olarakda bilinirler.19. yüzyılda


  Avrupa'da olduğu gibi


  Osmanlı Devleti'nde de,


  Padişah Abdülaziz'in mutlakiyet idaresini yıkıp yerine meşrutiyet idaresini kurmak isteyenler vardı. Osmanlı İmpartorluğu çöküyordu. İmparatorluğun Balkan kesiminde bulunan milletler, istiklalleri uğruna sık sık ayaklanıyorlardı. Memleketin kurtuluşunu meşruti idarede gören bazı gençler, birleşerek Avrupalıların "Jön Türkler" veya "Genç Osmanlılar" dedikleri, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni


  1866'da kurdular.

  Pek yaygın olmasa da halen bazı ilerici ve devrimci kişiler için kullanılmaktadır.
  19. yüzyılda


  Avrupa'da


  Meşrutiyet ve


  Cumhuriyet idarelerinin yaygınlaşmaya başlaması


  Osmanlı topraklarındaki birçok ulusu da etkiledi.


  Balkanlar'da bağımsızlık isteyen uluslar sürekli ayaklanmalar çıkarmaya başladılar. Kurtuluşu


  meşrutiyette gören bazı


  Osmanlı gençleri bir araya gelerek


  Avrupalıların Jön Türkler dediği Genç Osmanlılar cemiyetini kurdular. Başlıca üyeleri
  Mehmet Bey, Reşat Bey, Nuri Bey,Ayetullah Bey,  Namık Kemal,


  Refik Bey, Ziya Paşa,


  Ali Suavi ve


  Agah Efendi'dir. Bu gençler her ne kadar rejimi yıkamadılarsa da


  Osmanlı Devleti'nde,


  Hürriyet ve Meşrutiyet fikirlerinin kökleşmesinde büyük rol oynadılar.


  İttihat ve Terakki Cemiyeti(Birlik ve İlerleme) önemli


  Jön Türk teşkilatlarından biriydi. 2. Acil

  Jön Türkler Kimdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder